Dæk

TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)* – status

Opdateret 7/23/2018

Dæktryksovervågningen TPMS (Tyre Pressure Monitoring System)* advarer føreren, når trykket er for lavt i ét eller flere af bilens dæk.

System- og dækstatus

     

Systemets og dækkenes aktuelle status kontrolleres, se MY CAR.

Vælg menusystemet MY CAR for at åbne menuerne til dækovervågning.

Vælg Dæktryk.

Status er farvekodet for hvert dæk som følger:

 • Helt grønt: Systemet fungerer normalt, og dæktrykket i alle dæk er lidt over det anbefalede niveau.
 • Gult hjul: Det tilsvarende dæk har for lavt tryk.
 • Rødt hjul: Det tilsvarende dæk har for højt tryk.
 • Alle hjul grå: Systemet er midlertidigt utilgængeligt. Det kan være nødvendigt at køre bilen i et par minutter ved en hastighed over 30 km/t, før systemet bliver aktivt igen.
 • Alle hjul grå og meddelelsen Dæktrykssystem Service påkrævet: Der er opstået en fejl i systemet. Kontakt en Volvo-forhandler eller et værksted.

Fjerne advarselsmeddelelser

Hvis en meddelelse om dæktryk er blevet vist og TPMS-advarselslampen lyser:

Kontroller dæktrykket på det/de angivne dæk med en dæktryksmåler.

Pump dækket/dækkene til korrekt tryk ifølge dæktryksmærkaten på dørstolpen i førersiden (mellem for- og bagdør).

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at køre bilen i et par minutter ved en hastighed over 30 km/t for at fjerne advarslen. Så slukkes TPMS-advarselslampen også.

Note

 • TPMS-systemet gør brug af en såkaldt kompenseret trykværdi, der er baseret på både dæk- og udetemperaturen. Dette bevirker, at dæktrykket kan afvige en smule fra de anbefalede tryk, der er angivet på dæktryksmærkaten på dørstolpen i førersiden (mellem for- og bagdør). Derfor kan det være nødvendigt at pumpe dækkene til et lidt højere tryk for at fjerne en meddelelse om lavt dæktryk.
 • For at undgå forkert dæktryk bør trykket kontrolleres på kolde dæk. Kolde dæk betyder, at dækkene har den samme temperatur som udetemperaturen (ca. tre timer efter, at bilen har kørt). Efter nogle kilometers kørsel bliver dækkene varme og trykket højere.

Advarsel

 • Forkert dæktryk kan føre til dækhavari, hvorved føreren kan miste kontrollen over bilen.
 • Systemet kan ikke indikere pludselige dækskader i forvejen.

Hjalp dette?