Skift af hjul

Skift af hjul - aftagning af hjul

Opdateret 7/23/2018

Bilens hjul kan udskiftes med f.eks. vinterhjul/vinterdæk.

Reservehjul*

Reservehjulet (Temporary spare) er kun beregnet til midlertidig brug og skal straks erstattes af et normalt hjul. Under kørsel med reservehjulet kan bilens køreegenskaber ændres. Reservehjulet er mindre end det almindelige hjul. Dermed påvirkes bilens frihøjde. Pas på høje fortovskanter, og vask ikke bilen i vaskehal. Hvis reservehjulet sidder på forakslen, kan du ikke samtidig bruge snekæder. På firehjulstrukne biler kan trækket på bagakslen frakobles. Reservehjulet må ikke repareres.

Det rette tryk i reservehjulet fremgår af dæktryktabellen.

Vigtigt

  • Kør aldrig hurtigere end 80 km/t med et reservehjul på bilen.
  • Bilen må aldrig køres med mere end et reservehjul af typen "Temporary Spare" monteret på samme tid.

Reservehjulet befinder sig i reservehjulsrummet med ydersiden nedad. Reservehjulet og skumblokken fastholdes af samme gennemgående skrue. Skumblokken indeholder alt værktøjet.

Udtagning af reservehjul under lastgulvet

Fold lastgulvet op, bagfra og fremad.

Skru befæstelsesskruen op.

Løft skumblokken ud sammen med værktøjet.

Løft reservehjulet ud.

Afmontering

Hvis der skal skiftes hjul på et trafikeret sted, skal advarselstrekanten opstilles. Bilen og donkraften* skal stå på et stabilt, vandret underlag.

Træk parkeringsbremsen, og sæt i bakgear eller stilling P, hvis bilen har automatgear.

Advarsel

Kontroller, at donkraften ikke er beskadiget, at gevindene er ordentligt smurt, og at den ikke er beskidt.

Note

Volvo anbefaler kun at bruge den donkraft,* der hører til den respektive bilmodel, hvilket fremgår mærkaten på donkraften.

På mærkaten angives også donkraftens maksimale løfteevne ved en specificeret laveste løftehøjde.

Hent donkraft*, hjulnøgle* og demonteringsværktøj til hjulkapsel*, som ligger i skumblokken. Hvis der vælges en anden donkraft, se Løftning af bilen.

Anbring klodser foran og bag de hjul, der skal blive på jorden. Brug f.eks. kraftige træklodser eller halvstore sten.

Skru bugserøjet sammen med hjulnøglen* indtil stop, som vist på illustrationen nedenfor.

Vigtigt

Bugserøjet skal skrues ind med alle drejninger af gevindet i hjulnøglen.

Løsn hjulboltene ½-1 omgang venstre om med hjulnøglen.

Advarsel

Anbring aldrig noget mellem jorden og donkraften, eller mellem donkraften og bilens donkraftfæste.

På hver side af bilen er der to punkter til placering af donkraften. Ved hvert fastgøringspunkt er der et indhak i plastdækningen. Drej donkraftens fod ned, så den presses plant mod jorden.

Vigtigt

Jorden skal være stabil, jævn og må ikke hælde.

Kontrollér, at donkraften sidder i fastgøringspunktet, som vist på illustrationen, og at foden befinder sig lodret under fastgøringspunktet.

Vigtigt

Punktet til placering af donkraften er det bagerste af de to indhak bag.

Løft bilen så højt, at hjulet er frit af jorden. Fjern hjulboltene, og løft hjulet af.


Hjalp dette?