Udforsk din manual

XC60
2015 Early

Kombiinstrument

13 Resultater

Kombiinstrument, digitalt - oversigt

På kombiinstrumentets informationsdisplay vises information om nogle af bilens funktioner, f.eks. fartpilot og kørecomputer, samt meddelelser. Informationen vises med symboler og tekst.

Licenser – kombiinstrument

En licens er en aftale om retten til at udøve visse former for virksomhed eller retten til at bruge en andens rettighed på de betingelser, der er angivet i kontrakten. Den følgende tekst er Volvos aftale med producenten/udvikleren og er på engelsk.

Eco Guide og Power Guide*

Eco guide og Power guide er to af kombiinstrumentets instrumenter, som hjælper føreren med at køre bilen med optimal kørselsøkonomi. Bilen lagrer også statistik over udførte kørsler, som kan ses i form af søjlediagrammer, se Kørecomputer - kørselsstatistik.

Udetemperaturmåler

Udetemperaturmålerens visning ses på kombiinstrumentet.

Kombiinstrument

På kombiinstrumentets informationsdisplay vises information om nogle af bilens funktioner samt meddelelser.

Ur

Urets visning ses på kombiinstrumentet.

Triptællere

Triptællerens visning ses på kombiinstrumentet.

Menubetjening - kombiinstrument

Med venstre kontaktarm betjenes de menuer, der vises på informationsdisplayet på kombiinstrumentet. Hvilke menuer, der vises, er afhængigt af nøglepositionen.

Symboler på display

Der er en række forskellige symboler på displayene i bilen. Symbolerne er inddelt i advarsels-, kontrol- og informationssymboler. Nedenfor vises de mest almindelige symboler med deres betydning og en henvisning til, hvor i vejledningen man kan finde mere information. - Rødt advarselssymbol. Tændes, når der er angivet en fejl, som kan påvirke sikkerheden og/eller bilens kørbarhed. Samtidig vises en forklarende tekst på informationsdisplayet på kombiinstrumentet. – Informationssymbol. Tændes i kombination med tekst på informationsdisplayet på kombiinstrumentet, når der er sket en afvigelse i et af bilens systemer. Informationssymbolet kan også tændes i kombination med andre symboler.

Kombiinstrument - kontrolsymbolernes betydning

Kontrolsymbolerne advarer føreren om, at en funktion er aktiveret, at et system er i gang, eller at der er opstået en fejl eller mangel.

Kombiinstrument - advarselssymbolernes betydning

Advarselssymbolerne advarer føreren om, at en vigtig funktion er aktiveret, eller at der er opstået en alvorlig fejl eller en alvorlig mangel.

Kombiinstrument, analogt - oversigt

På kombiinstrumentets informationsdisplay vises information om nogle af bilens funktioner, f.eks. fartpilot og kørecomputer, samt meddelelser. Informationen vises med symboler og tekst.