Internetkort

Internetkort – betjening

Opdateret 7/23/2018

Sådan gør du for at starte internetkortet og planlægge turen og derefter blive vejvist til den angivne destination.

For grundlæggende betjening, læs om hvordan systemet betjenes og menubetjening. Mere detaljerede beskrivelser vises i de respektive afsnit. For at skrive og søge på internetkortet bruges skrivehjulet og det numeriske tastatur.

For at kunne bruge internetkortet skal bilen først være forbundet til internet.

Start internetkortet ved at trykke på NAV-knappen på midterkonsollen.

Accepter deling af bilens placering.

Note

Uden accept fungerer internetkortet ikke.

For at slå deling fra skal du i kildens normale visning trykke på OK/MENU, vælge Indstillinger og fravælge valget Dele placering.

Vælg rutealternativer (f.eks. vejtype, tunneler, færger).

Vælg kortvalg (f.eks. fuldskærm, korttype, oplysninger om placering).

Bilens placering vises på internetkortet sammen med trafikinformation og valgte interessepunkter (POI).

Vis rute

Vis oversigtskortet for ruten, tryk i kildens normale visning på OK/MENU, og vælg RuteKort med resterende rute.

Vis detaljerede oplysninger om ruten.

Skift destination

Skift af destination sker ved at angive destination.

Afbryde/genoptage vejvisning

I kildens normale visning skal du trykke på OK/MENU, og vælge Annuller/Fortsæt vejledning.

Ejerskifte, bil

Ved ejerskifte er det vigtigt at nulstille alle brugerdata og systemindstillinger til de oprindelige fabriksindstillinger, se Ejerskifte.


Hjalp dette?