Internetkort

Internetkort – rullemenu

Opdateret 7/23/2018

I rulleindstilling flyttes kortskærmen med midterkonsollens numeriske knapper.

Rulleindstilling med trådkorsVælg, om trådkorsets/markørens position skal vises med navn eller GPS-koordinater, se kortvalgkortvalg ..

Rulleindstilling med trådkors

Vælg, om trådkorsets/markørens position skal vises med navn eller GPS-koordinater, se kortvalg.

.

Aktivere rulleindstilling i normal kortindstilling

  • Tryk på en af de numeriske knapper 0-9.

Rulle

  • Tryk på en af de numeriske taster 1-2-3-4-6-7-8-9. I margenerne vises en retningspil kombineret med det nummer, der skal bruges til at flytte kortet i den ønskede retning.

Zoome

  • Drej TUNE-knappen.

Numerisk knap "5"

Når du trykker på tallet 5 i rulleindstilling, centreres kortet omkring bilens placering.

Komme ud af rulleindstilling

  • Tryk på EXIT eller NAV.

Trådkorset

Med et tryk på OK vises en menu for det sted på kortet, som trådkorsets midte peger på:

  • Indstil enkeltdestination – Sletter eventuelle tidligere mål i rejseplanen og begynder vejvisning på kortet.
  • IP-oplysninger – Viser navn og adresse på skærmen for det POI, der ligger nærmest trådkorset. For mere information om POI, se Internetkort – interessepunkter (POI) symboler.
  • Information – Viser eksisterende information om det markerede sted.
  • Gem – Giver mulighed for at gemme det markerede sted i hukommelsen.

Hjalp dette?