Bagagerum

Advarselstrekant

Opdateret 7/23/2018

Advarselstrekanten bruges til at advare andre trafikanter om stillestående køretøjer.

Opbevaring og opslåning

Løft gulvlemmen, og tag advarselstrekanten ud.

Tag advarselstrekanten ud af hylstret, fold den ud og sæt de to løse sider sammen.

Fold advarselstrekantens støtteben ud.

Følg de bestemmelser, der gælder for brug af advarselstrekant. Anbring advarselstrekanten på et passende sted under hensyntagen til færdselssituationen.

Efter brug kontrolleres, at advarselstrekanten og hylstret er forsvarligt fastgjort i bagagerummet.


Hjalp dette?