Batteri

Startbatteri – generelt

Opdateret 7/23/2018

Startbatteriet bruges til at drive startmotoren og andet elektrisk udstyr i bilen.

Startbatteriets levetid og funktion påvirkes bl.a. af antallet af starter, afladninger, køremåden, kørselsforholdene, klimaet osv.

Startbatteriet er et traditionelt 12 V-batteri.

  • Afbryd aldrig startbatteriet, når motoren er i gang.
  • Kontrollér, at kablerne til startbatteriet er tilsluttet korrekt og forsvarligt stramme.

Motor

Benzin (ætanol)

Diesel

Spænding (V)

12

12

KoldstartskapacitetIfølge SAE- eller EN-standard. – CCACold Cranking Amperes. (A)

520–800

700–800

Vigtigt

Når startbatteriet udskiftes, skal du sørge for at skifte til et batteri med den samme kapacitet ved koldstart og type som originalbatteriet (se mærkat på batteriet).

Note

  • Startbatteriets størrelse skal være i overensstemmelse med det originale batteris dimensioner.
  • Startbatteriets højde er forskellig, afhængigt af størrelsen.

Advarsel

  • Startbatteriet kan danne oxyhydrogen (knaldgas), som er meget eksplosiv. En gnist fra et forkert tilsluttet startkabel kan være tilstrækkeligt til, at batteriet eksploderer.
  • Startbatteriet indeholder svovlsyre, som kan forårsage alvorlige ætsninger.
  • Skyl med rigeligt vand, hvis svovlsyre kommer i kontakt med øjne, hud eller tøj. Ved kontakt med øjne, søg straks lægehjælp.

Vigtigt

Ved opladning af startbatteriet eller støttebatteriet må kun en moderne batterioplader med kontrolleret ladespænding anvendes. Hurtigopladningsfunktion må ikke anvendes, da det kan beskadige batteriet.

Vigtigt

Hvis der ikke tages hensyn til følgende, kan energisparefunktionen for infotainment midlertidigt holde op med at fungere og/eller meddelelse på informationsdisplayet om startbatteriets opladningsgrad kan midlertidigt være uaktuel efter tilslutning af et eksternt startbatteri eller batterioplader:

  • Den negative batteripol på bilens startbatteri må aldrig bruges til tilslutning af et eksternt startbatteri eller batterioplader - kun bilens karosseri må bruges som jordingspunkt.

Se Starthjælp med batteri - her beskrives, hvor og hvordan kabelklemmerne skal placeres.

Note

Hvis startbatteriet aflades mange gange, bliver dets levetid kortere.

Startbatteriets levetid påvirkes af flere faktorer, bl.a. kørselsforhold og klima. Batteriets startkapacitet falder gradvist med tiden. Det skal derfor lades op, hvis bilen ikke bruges i længere tid, eller hvis den kun køres korte strækninger. Stærk kulde begrænser startkapaciteten yderligere.

For at startbatteriet skal holdes i god stand anbefales mindst 15 minutters kørsel om ugen, eller at batteriet tilsluttes til en batterioplader med automatisk vedligeholdelsesladning.

Et startbatteri, der konstant holdes fuldt opladet, har maksimal levetid.


Hjalp dette?