Batteri

Startbatteri - udskiftning

Opdateret 7/23/2018

Startbatteriet i bilen kan udskiftes uden hjælp fra et værksted.

Startbatteriet er et traditionelt 12 V-batteri.

Demontering

Allerførst: Tag fjernbetjeningen ud af tændingslåsen og vent mindst 5 minutter, før nogen elektriske tilslutninger foretages - bilens elektriske system har brug for tid til at lagre den nødvendige information til styreenhederne.

          

Løsn det forreste dæksel ved at åbne klemmerne.

Løsn gummilisten for at frigøre det bageste dæksel.

Frigør det bageste dæksel ved at dreje det en kvart omgang og løfte det af.

Advarsel

Tilslut og fjern plus- og minuskabler i den rigtige rækkefølge.

Frigør den sorte minusledning.

Frigør den røde plusledning.

Frigør udluftningsslangen fra batteriet.

Skru den skrue løs, der holder batteriklemmen.

Før batteriet mod siden.

Løft det op.

Montering

Anbring batteriet i batterikassen.

Før batteriet indad og til siden, indtil det når kassens bagkant.

Spænd klemmen, der holder batteriet.

Tilslut udluftningsslangen.

Kontroller, at det er korrekt tilsluttet til både batteriet og stikkontakten i karosseriet.

Tilslut den røde plusledning.

Tilslut den sorte minusledning.

Tryk det bageste dæksel fast. (Se det foregående afsnit "Demontering".)

Sæt gummilisten på. (Se "Demontering".)

Montér frontdækslet, og fastgør det med klemmen. (Se "Demontering".)

For mere information om bilens startbatteri, se Starthjælp med batteri.


Hjalp dette?