Komforttjenester

Volvo On Call-mobilapp

Opdateret 7/23/2018

Som VOC-bruger har du adgang til en mobilapplikation, der gør, at du kan holde kontakten med din parkerede bil via telefon.

Nogle funktioner er ikke tilgængelige på alle modeller.

Mobilapplikationen opdateres løbende, hvilket kan betyde, at disse oplysninger ikke afspejler de tilgængelige funktioner. Se afsnittet Information på internet for henvisning til, hvor du kan læse løbende opdateret information.

Mobilapplikationen til VOC findes blandt andet til iPhone, Windows Phone- og Android-telefoner. Kan hentes fra Apples App Store, Windows Phone Store eller Google Play.

Et personligt Volvo ID er nødvendigt for at kunne benytte mobilappen og My VolvoVisse markeder., som er en personlig webside til dig og din bil.

Læs mere om Volvo ID og dets fordele, og hvordan man opretter et Volvo ID.

Lokalisering af bilen

Bilens placering vises på et kort, og det er muligt at få vejvisning til bilen. Der er også et digitalt kompas, som peger føreren i den rigtige retning. Når man er inden for ca. 100 meter fra bilen, er det muligt at aktivere bilens horn og blinklys for at lette søgningen.

Bilens instrumentpanel

Denne funktion giver føreren adgang til en lang række oplysninger: brændstofniveau, resterende rækkevidde med den eksisterende brændstofmængde, gennemsnitligt brændstofforbrug, gennemsnitshastighed, aflæsning af vej- og triptæller.

Kontrol af bilen

Mobilappen udfører et "sundhedstjek" på bilen og viser oplysninger om pærer, bremsevæske, kølervæske og olieniveau.

Kørebog

Detaljerede oplysninger om hver tur i løbet af de sidste 40 dage kan hentes og gemmes. Det er også muligt at eksportere alle eller udvalgte ture fra mobilapplikationen i regnearksformat og sende dem til en e-mailadresse. Egnet til f.eks. forretningsture.

Det er muligt at slå kørebogsfunktionen fra. Så sender bilen ingen kørselsstatistik efter afslutningen af hver tur.

Køretøjsinformation

Basisdata om bilen, f.eks. model, registreringsnummer og VIN-nummer, er let tilgængelige.

Tyverivarsel

Hvis bilens alarm udløses, får føreren besked om dette via mobiltelefon.

Fjernlåsning af dørene

Status for alle døre og ruder vises. Føreren kan låse bilen og låse den op. Af sikkerhedsmæssige årsager er adgangskoden til applikationen altid nødvendig ved fjernoplåsning af bilen.

Fjernstart af varmer

Hvis bilen er udstyret med en parkeringsvarmer, kan den startes med det samme eller programmeres til at starte på to forskellige tidspunkter inden for 24 timer.

Fjernstart af motor (ERS)

Visse bilmodeller.

Fjernstart (ERS – Engine Remote Start) betyder, at bilens motor kan startes på afstand, så kabinen kan varmes op/køles ned før kørsel.

Klimaanlæg, lyd- og mediesystemet starter med de samme indstillinger, som da bilen blev parkeret. Driftstiden for ERS-startet motor kan vælges fra 1 til 15 minutter. Når denne tid er forløbet, slukkes motoren. Efter to ERS-aktiveringer kræves det, at motoren startes på almindelig vis, før ERS kan bruges igen.

Advarsel

For at fjernstarte motoren skal følgende kriterier være opfyldt:

  • Bilen skal være under opsyn.
  • Der må ikke befinde sig personer eller dyr i eller omkring bilen.
  • Bilen må ikke stå i et lukket, uventileret rum - udstødningsgasser kan skade mennesker og dyr alvorligt.

Note

Tag hensyn til lokale/nationale regler/bestemmelser for tomgangskørsel.

Batteri- og opladningsstatus

Gælder kun V60 PLUG-IN HYBRID.

Se hvor opladet hybridbatteriet er, og om opladning er i gang.

Styre opladningen til specifikke tider

Gælder kun V60 PLUG-IN HYBRID.

Hvis du ikke ønsker, at opladning skal begynde straks ved tilslutning af ladekablet, er det muligt via mobilappen at indstille det tidspunkt, hvor opladning skal ske.

Påmindelse om at sætte ladekabel i

Gælder kun V60 PLUG-IN HYBRID.

Du kan få en påmindelse i din mobilapp, hvis du har glemt at sætte ladekablet i efter parkering af bilen.

Forkonditonering

Gælder kun V60 PLUG-IN HYBRID.

Med forkonditionering forberedes bilens drivsystem og kabinen, inden man kører af sted, så både slid og energibehov under kørslen reduceres. Mobilappen anvendes på samme måde som for fjernstart af varmeren.


Hjalp dette?