Sikkerhedstjenester

Sikkerhedstjenester med Volvo On Call

Opdateret 7/23/2018

Sikkerhedstjenester for larm i tilfælde af en ulykke eller en nødsituation.

Automatisk alarm

I tilfælde af en ulykke, hvor selestrammere, airbag og gardinairbag aktiveres, sendes et signal automatisk til VOC Servicecenter.

Hvis selestrammere, airbags eller gardinairbags er blevet udløst, sker der følgende:

  1. Der sendes automatisk en meddelelse fra bilen til VOC Servicecenter med oplysninger om bilens placering, og at SRS-systemet er blevet udløst.
  2. VOC Servicecenter etablerer derefter mundtlig kontakt med bilens fører, og forsøger at få oplysninger om kollisionens omfang og behovet for hjælp.
  3. VOC Servicecenter kontakter derefter de nødvendige nødhjælpstjenester (politi, ambulance, bugsering og lign.).

Hvis der ikke kan etableres mundtlig kontakt, kontakter VOC Servicecenter de relevante myndigheder, som bistår med afhjælpning.

Manuel alarm

Kontakt VOC Servicecenter for at bede om hjælp i nødsituationer, se alarmere manuelt.

Vejhjælp

Tilkald hjælp ved f.eks. punktering, brændstofmangel eller afladet batteri, se tilkalde vejhjælp.

Det kan være nødvendigt at tegne separat abonnement for denne tjeneste.

Alarmnummer

Når alarmtjenesten aktiveres, forsøger VOC-systemet at etablere kontakt med VOC Servicecenter. Hvis dette ikke er muligt, går opkaldet direkte til det udpegede alarmnummer for det område, hvor bilen befinder sig.


Hjalp dette?