Volvo On Call (VOC)*

Bruge Volvo On Call

Opdateret 7/23/2018

Brug af VOC-systemet.

I tilfælde af en ulykke, hvor selestrammere, airbag eller gardinairbag aktiveres, sendes et signal automatisk til VOC Servicecenter, som sørger for, at der straks sendes hjælp til din placering – politi, ambulance eller anden relevant nødhjælpstjeneste.

Når en tjeneste er aktiv, vises symbol på skærmen.

SOS-knappen – i nødsituationer

Tryk på SOS-knappen i to sekunder for at aktivere den manuelle alarmtjeneste.

Alternativ til SOS-knappen

I normal visning for MY CAR skal du trykke på OK/MENU, og vælge IndstillingerVolvo On CallSOS.

ON CALL-knappen – ved problemer med din bil

Tryk på ON CALL-knappen i to sekunder for at aktivere tjenesten, se Tilgængelige Volvo On Call-funktioner.

Alternativ til ON CALL-knappen

I normal visning for MY CAR skal du trykke på OK/MENU, og vælge IndstillingerVolvo On CallOn Call.

Note

SOS-knappen må kun anvendes i tilfælde af uheld, sygdom eller eksterne trusler mod bilen og dens passagerer. SOS-funktionen er udelukkende beregnet til nødsituationer. Misbrug kan medføre tillægsgebyrer.

ON CALL-knappen kan bruges til alle andre tjenester, herunder vejhjælp.

Annullere tjeneste

En påbegyndt tjeneste kan annulleres inden for 10 sekunder med et tryk på EXIT-knappen.

Indstillinger

Valgmuligheder og indstillinger i menusystemet.

  • Lås – bestem, hvornår SOS- og ON CALL-knapperne skal være aktiverede. Funktionen gør, at knapperne kun er aktiverede, hvis fjernbetjeningen er i position I, II, eller hvis motoren kører.
  • Aktivér abonnement – Bruges til at starte abonnementet.
  • Aktivér service – Bruges til at aktivere tillægstjeneste, f.eks. vejhjælp.

Hjalp dette?