Betjeningsknapper - andet

Rudehejs

Opdateret 7/23/2018

Med førerdørens betjeningspanel kan alle rudehejs betjenes - med de andre døres betjeningspaneler betjenes det respektive rudehejs.

Betjeningspanel på førerdøren.

Betjeningspanel på førerdøren.

Elektrisk låsning af døre* og ruder bagi, se Børnesikkerhedslås - elektrisk aktivering.
Betjening af bageste sideruder
Betjening af forreste sideruder

Advarsel

Kontroller, at ingen børn eller andre passagerer kommer i klemme, når ruderne lukkes fra førerdøren.

Advarsel

Kontroller, at børn eller andre passagerer ikke kommer i klemme, hvis/når ruderne lukkes ved hjælp af fjernbetjeningen.

Advarsel

Hvis der er børn i bilen - husk altid at afbryde strømmen til rudehejs ved at vælge nøgleposition 0, og tag derefter fjernbetjeningen med, når bilen forlades. For information om nøglepositioner - se Nøglepositioner - funktioner på forskellige niveauer.

Betjening

Betjening af rudehejs.

Betjening af rudehejs.

Betjening uden automatik
Betjening med automatik

Med førerdørens betjeningspanel kan alle rudehejs betjenes - de andre døres betjeningspaneler kan kun betjene det respektive rudehejs. Kun ét betjeningspanel kan betjenes ad gangen.

For at rudehejsene skal kunne bruges, skal nøglepositionen være den laveste I - se Nøglepositioner - funktioner på forskellige niveauer. Efter slukning af motoren kan rudehejsene betjenes i et par minutter, efter fjernbetjeningen er blevet taget ud - men ikke efter at en dør er blevet åbnet.

Lukning af ruderne afbrydes, og ruden åbnes, hvis der er noget, der hindrer dens bevægelse. Det er muligt at forcere klemmesikringen, når lukning er afbrudt, f.eks. ved isdannelse, ved at holde knappen trukket op, indtil ruden er lukket. Klemmesikringen aktiveres igen efter et kort stykke tid.

Note

En måde at reducere den pulserende vindstøj, når de bageste ruder er åbne, er at åbne de forreste ruder lidt.

Betjening uden automatik

Før en af knapperne let opad/nedad. Rudehejsene hæves/sænkes, så længe knappen holdes i stillingen.

Betjening med automatik

Før en af knapperne opad/nedad til endestillingen, og slip den derefter. Ruden bevæger sig automatisk til sin endestilling.

Betjening med fjernbetjening og centrallås

For at fjernbetjene de elektriske rudehejs udefra med fjernbetjeningen eller indefra med centrallåsen, se Fjernbetjening og Låsning/oplåsning - indefra.

Genindstilling

            

Hvis batteriet har været frakoblet, skal funktionen for automatisk åbning genindstilles for at fungere rigtigt.

Træk den forreste del af knappen op for at hæve ruden til øverste stilling, og hold den dér i 1 sekund.

Slip kort knappen.

Træk knappens forreste del op igen i 1 sekund.

Advarsel

Der skal udføres genindstilling, for at klemmesikringen skal fungere.


Hjalp dette?