Klima

Ventilerede forsæder*

Opdateret 7/23/2018

Ventilationen kan bruges samtidig med elopvarmningen af sæderne. Funktionen kan f.eks. anvendes til at fjerne fugtighed fra tøjet.

Ventilationssystemet består af ventilatorer i sædet og ryglænet, der suger luft gennem sædets betræk. Kølevirkningen øges, jo koldere luften i kabinen er. Systemet kan aktiveres, når motoren er i gang.

Ventilationen reguleres fra klimaanlægget og tager hensyn til sædets temperatur, solstrålingen og udetemperaturen.

Det aktuelle komfortniveau vises på midterkonsollens skærm.

Det aktuelle komfortniveau vises på midterkonsollens skærm.

For placering af knappen, se illustration.

Tryk flere gange på knappen for at aktivere funktionen.

          

Der er tre komfortniveauer, der giver forskellige afkølings- og affugtningsvirkninger:

  • Komfortniveau III: Højeste effekt – tre blå felter lyser på midterkonsollens skærm (se illustrationen ovenfor).
  • Komfortniveau II: Lavere effekt – to blå felter lyser på skærmen.
  • Komfortniveau I: Lavest effekt – ét blåt felt lyser på skærmen.
  • Slå funktionen fra – intet felt lyser.

Note

Sædeventilationen bør anvendes med forsigtighed af personer, der er følsomme over for træk. Komfortniveau I anbefales til langvarig brug.

Vigtigt

Sædeventilationen kan ikke startes, når kabinetemperaturen er under 5 °C. Dette er for at undgå afkøling af personen, der sidder i sædet.


Hjalp dette?