Stemmestyring

Stemmestyring - stemmekommandoer

Opdateret 7/23/2018

Det er muligt at stemmestyre visse funktioner i multimediesystemet og i en Bluetooth®-tilsluttet mobiltelefon med foruddefinerede stemmekommandoer.

Føreren indleder en dialog med stemmekommandoer ved at trykke på knappen til stemmestyring.

Når en dialog er startet, bliver almindeligt brugte kommandoer vist på skærmen.

Når føreren har lært systemet, kan han fremskynde kommandodialogen og springe instruktioner fra systemet over ved kort at trykke på knappen til stemmestyring.

Kommandoer kan gives på flere måder

Kommandoen til f.eks. at søge efter et lydspor i medieafspilleren kan gives i flere trin eller som en genvej:

  • Sig "Mediesøgning", vent på systemets svar, og gå derefter videre til at sige f.eks. "Spor".

eller

  • Sig "Søg efter spor" i rækkefølge.

Hjalp dette?