Bremser

Driftsbremsen

Opdateret 7/23/2018

Driftsbremsen anvendes til at sænke bilens hastighed ved kørsel.

Bilen har to bremsekredse. Hvis en bremsekreds beskadiges, vil bremsepedalen gå dybere ned, og et kraftigere pedaltryk er nødvendigt for at opnå normal bremseeffekt.

Førerens tryk på bremsepedalen forstærkes af en bremseservo.

Advarsel

Bremseservoen fungerer kun, når motoren kører.

Hvis driftsbremsen bruges, når motoren er slukket, føles pedalen død, og der skal anvendes et kraftigere pedaltryk for at bremse bilen.

På biler med funktionen Starthjælp på en bakke (HSA)* vender pedalen langsommere end sædvanligt tilbage til normal tilstand, hvis bilen er parkeret på en bakke eller på ujævnt underlag.

I meget bakket terræn og under kørsel med tung last kan bremserne aflastes ved motorbremsning. Motorbremsen udnyttes mest effektivt, hvis man bruger samme gear ned ad bakke som op ad bakke.

For mere generelle oplysninger om hård belastning af bilen, se Motorolie - ugunstige kørselsforhold.

Bremse på våde veje

Ved kørsel i længere tid i kraftig regn uden at bremse kan bremseeffekten ved første bremsning forsinkes en del. Det kan også være tilfældet efter bilvask. Det er i så fald nødvendigt at træde kraftigere på bremsen. Hold derfor større afstand til forankørende trafik.

Brems kraftigt efter kørsel på våde veje og efter bilvask. Bremseskiverne opvarmes derved, tørrer hurtigere og bliver beskyttet mod korrosion. Tag hensyn til den aktuelle trafiksituation ved bremsning.

Bremse på saltede veje

Ved kørsel på saltede veje kan der dannes et saltlag på bremseskiver og bremsebelægninger. Dette kan øge bremselængden. Hold derfor ekstra stor sikkerhedsafstand til forankørende køretøjer. Sørg også for at:

  • Bremse en gang imellem for at fjerne et eventuelt saltlag. Sørg for, at andre trafikanter ikke udsættes for fare ved bremsningen.
  • Træd forsigtigt på bremsepedalen, når kørslen er afsluttet, og inden næste tur starter.

Vedligeholdelse

For at holde bilen på et højt niveau, hvad angår trafiksikkerhed, driftssikkerhed og pålidelighed bør Volvos serviceintervaller følges. De er specificeret i Service- og Garantibogen.

Nye og udskiftede bremsebelægninger og bremseskiver giver først optimal bremsevirkning efter nogle hundrede kilometer efter "tilslidning". Kompensér for den reducerede bremsevirkning ved at træde bremsepedalen hårdere ned. Volvo anbefaler, at der kun monteres bremsebelægninger, der er godkendt til din Volvo.

Vigtigt

Kontrol af slitage på bremsesystemets komponenter bør foretages regelmæssigt.

Kontakt et værksted for at få oplysninger om fremgangsmåde, eller lad et værksted udføre inspektionen - et autoriseret Volvo-værksted anbefales.

Symboler og meddelelser

Symbol

Betydning

Konstant – kontroller bremsevæskeniveauet. Hvis niveauet er lavt, skal der påfyldes bremsevæske. Undersøg også årsagen til tabet af bremsevæske.

Konstant lys i to sekunder ved motorstart - automatisk funktionskontrol.

Advarsel

Hvis og er tændt på samme tid, kan der være opstået en fejl i bremsesystemet.

Hvis niveauet i bremsevæskebeholderen ved denne lejlighed er normalt, køres forsigtigt til nærmeste værksted for kontrol af bremsesystemet - et autoriseret Volvo-værksted anbefales.

Hvis bremsevæsken ligger under MIN-niveauet i bremsevæskebeholderen, må bilen ikke køres videre, uden at der er fyldt bremsevæske på.

Årsagen til tab af bremsevæske skal kontrolleres.


Hjalp dette?