XC90 Recharge Plug-in Hybrid

2021 Early

Udforsk din manual

XC90 Recharge Plug-in Hybrid
2021 Early

Typegodkendelser og licenser

11 Resultater

Licensaftale for førerdisplayet

En licens er en aftale om retten til at udøve visse former for virksomhed eller retten til at bruge en andens rettighed på de betingelser, der er angivet i kontrakten. Den følgende tekst er Volvos aftale med producenten eller udvikleren og er på engelsk.

Typegodkendelse for HomeLink®*

Licensaftale for lyd og medier

En licens er en aftale om retten til at udøve visse former for virksomhed eller retten til at bruge en andens rettighed på de betingelser, der er angivet i kontrakten. De følgende tekster er Volvos aftaler med producenten/udvikleren. Flere af teksterne er på engelsk.

Typegodkendende radioudstyrsdirektiv

Certifikater for trådløs oplader

Typegodkendelse for fjernbetjeningssystemet

Typegodkendelse for bilens fjernbetjeningssystem kan ses i nedenstående tabeller.

Integritetspolitik for kunder

Volvo respekterer og værner om den personlige integritet for alle, der besøger vores websider.

Vilkår og betingelser for tjenester

Volvo tilbyder tjenester, som bidrager til at øge bilens sikkerhed og komfort.

Licensaftale for navigationssystem*

En licens* er en aftale om retten til at udøve visse former for virksomhed eller retten til at bruge en andens rettighed på de betingelser, der er angivet i kontrakten.

Oplysninger om stoffer på kandidatlisten (CL) ifølge REACH-forordningen, artikel 33, stk. 1

Ifølge artikel 33.1 i REACH-forordningen (EU-forordning 1907/2006)* -leverede produkter. Hensigten er at muliggøre sikker håndtering af de indeholdte komponenter, som berøres for at beskytte mennesker og miljøet. Volvo Cars støtter målsætningen for REACH-forordningen generelt og i særdeleshed artikel 33, som stemmer overens med vores forpligtelse til at fremme ansvarlig fremstilling, håndtering og anvendelse af vores produkter.

Spotify Licensaftale

Volvo tilbyder et stort sortiment af tjenester, apps og programmer, der har til målsætning at gøre det lettere, mere behageligt og sikrere for dig at bruge din Volvo. Flere af apperne og programmerne stammer fra tredjepartsvirksomheder og indeholder software under licens fra tredjepartsproducenten.