XC90 Recharge Plug-in Hybrid

2021 Early

Udforsk din manual

XC90 Recharge Plug-in Hybrid
2021 Early

Indstillinger

22 Resultater

Nulstille brugerdata ved ejerskifte

Ved ejerskifte bør brugerdata og systemindstillinger nulstilles til fabriksindstilling.

Ændre indstillinger i midterdisplayets topvisning

Indstillinger og information for mange af bilens funktioner kan ændres på midterdisplayet.

Nulstille indstillinger på midterdisplayet

Det er muligt at nulstille standardværdien for alle de indstillinger, der er foretaget på midterdisplayets indstillingsmenu.

Tabel over indstillinger på midterdisplayet

Midterdisplayets indstillingsmenu har en række hovedkategorier og underkategorier, hvor indstillinger og oplysninger om mange af bilens funktioner er samlet.

Åbne kontekstafhængig indstilling på midterdisplay

Med kontekstafhængige indstillinger er det muligt for de fleste af bilens grund-apps at ændre indstillinger direkte i topvisningen på midterdisplayet.

Ændre systemenheder

Indstillinger for enheder foretages på midterdisplayets menu Indstillinger.

Slukke for og ændre lydstyrken for systemlyd på midterdisplayet

Det er muligt at slukke for eller ændre lydstyrken for systemlyden på midterdisplayet.

Ændre systemsproget

Sprogindstillinger foretages på midterdisplayets menu Indstillinger.

Ændre udseendet af midterdisplayet

Skærmbilledets udseende på midterdisplayet kan ændres ved at vælge et tema.

Vise kørselsdata på førerdisplayet

Kørecomputerens registrerede og beregnede værdier kan vises på førerdisplayet.

Indstillinger for kørselsstatistik

Nulstilling eller justering af indstillinger for kørselsstatistik.

Indstillinger for førerdisplay

Indstillinger for førerdisplayets visningsalternativ kan foretages via førerdisplayets app-menu og via midterdisplayets indstillingsmenu.

Dato og klokkeslæt

Uret vises på både fører- og midterdisplay.

Indstillinger for head-up-display*

Justering af indstillingerne for visning af head-up-display på forruden.

Brugervilkår og datadeling

Første gang visse tjenester og apps startes, kan der vises et pop-op-vindue med overskriften Vilkår og betingelser og Datadeling.

Aktivere og deaktivere datadeling

På midterdisplayets indstillingsmenu kan datadeling for relevante tjenester og apps indstilles.

Indstillinger for fjernbetjent og indvendig oplåsning

Det er muligt at vælge forskellige sekvenser for fjernbetjent oplåsning.

Indstillinger for Care Key

Ændre maksimal hastighed for en Care Key via midterdisplayet.

Indstilling for indikering ved låsning

På midterdisplayets indstillingsmenu kan der vælges mellem forskellige alternativer for, hvordan bilen bekræfter låsning og oplåsning.

Indstillinger for nøglefri oplåsning*

Det er muligt at vælge forskellige sekvenser for nøglefri oplåsning.

Indstilling for automatisk aktivering af parkeringsbremse

Vælg om parkeringsbremsen skal aktiveres automatisk, når bilen slukkes.

Indstillinger for niveauregulering*

Slå niveaureguleringen fra, når bilen skal løftes med donkraft, for at undgå problemer med den automatiske regulering. Niveauet kan reguleres for at gøre det lettere at læsse bilen og at stige ind og ud.