XC90 Recharge Plug-in Hybrid

2021 Early

Udforsk din manual

XC90 Recharge Plug-in Hybrid
2021 Early

Midterdisplay

15 Resultater

Oversigt over midterdisplayet

Fra midterdisplayet styres mange af bilens funktioner. Her præsenteres midterdisplayet og dets muligheder.

Aktivere og deaktivere midterdisplay

Midterdisplayet kan dæmpes ned og aktiveres igen ved hjælp af Hjem-knappen under skærmen.

Håndtere midterdisplayet

Mange af bilens funktioner styres og reguleres fra midterdisplayet. Midterdisplayet er en touchskærm, der reagerer ved berøring.

video

Navigere i midterdisplayets visninger

Der er fem forskellige grundvisninger på midterdisplayet: visningen Hjem, topvisning, klimavisning, appvisning og funktionsvisning. Skærmen starter automatisk, når førerdøren åbnes.

Håndtere delvisninger på midterdisplayet

Hjem-visningen består af fire delvisninger: Navigation, Medie, Telefon og en ekstra delvisning. Disse visninger kan udvides.

Symboler på midterdisplayets statuslinje

Oversigt over symboler, der kan vises på midterdisplayets statuslinje.

Funktionsvisning på midterdisplayet

I funktionsvisningen, en af midterdisplayets grundvisninger, ligger alle knapper til bilfunktioner. Naviger til funktionsvisningen fra visningen Hjem ved at stryge fra venstre mod højre hen over skærmen* .

Flytte apps og knapper på midterdisplay

Apps og knapper til bilfunktioner i app- henholdsvis funktionsvisningen kan flyttes og organiseres som ønsket.

Meddelelse på midterdisplayet

Midterdisplayet kan i forbindelse med forskellige begivenheder vise meddelelser for at informere eller hjælpe føreren.

Tastaturet på midterdisplayet

Med midterdisplayets tastatur er det muligt at skrive med tasterne på skærmen, men også at "tegne" bogstaver og tegn på skærmen med hånden.

Skriv tegn, bogstaver og ord manuelt på midterdisplayet

Med midterdisplayets tastatur kan man skrive tegn, bogstaver og ord på skærmen ved at "tegne" med hånden.

Skifte sprog for tastaturet på midterdisplayet

For at det skal være muligt at skifte mellem forskellige sprog på tastaturet, skal sprogene først tilføjes under Indstillinger.

Se kørselsstatistik på midterdisplayet

Kørselsstatistik fra kørecomputeren vises grafisk på midterdisplayet og giver et overblik, der letter en mere brændstoføkonomisk kørsel.

Instruktionsvejledning på midterdisplayet

Instruktionsvejledningen er tilgængelig digitalt* på bilens midterdisplay.

Navigere i instruktionsvejledningen på midterdisplayet

Den digitale instruktionsvejledning er tilgængelig fra midterdisplayets topvisning. Indholdet er søgbart, og de forskellige afsnit er udformet, så de er lette at navigere i.