XC90 Recharge Plug-in Hybrid

2021 Early

Symboler og meddelelser

Overophedning af motor og drivsystem

Opdateret 5/18/2020

Overophedning af motor og drivsystem

Under visse forhold, f.eks. ved kørsel i meget stejlt terræn og varmt vejr, er der risiko for, at motoren og kølesystemet overophedes - især ved tung last.

  • Ved overophedning kan motorens effekt begrænses midlertidigt.
  • Fjern ekstra lygter, som er placeret foran kølergitteret ved kørsel i varmt vejr.
  • Hvis temperaturen i motorens kølesystemet bliver for høj, tændes et advarselssymbol, og førerdisplayet viser meddelelsen Motortemperatur Høj temperatur. Stands når det er sikkert. Stands bilen på et sikkert sted, og lad motoren gå i tomgang i nogle minutter for at køle af.
  • Hvis meddelelsen Motortemperatur Høj temperatur. Sluk motor eller Kølervæske Lavt niveau. Sluk motor vises, skal du standse bilen og slukke for motoren.
  • Hvis gearkassen bliver overophedet, vil et alternativt gearprogram blive valgt. Desuden aktiveres en indbygget beskyttelsesfunktion, der bl.a. tænder et advarselssymbol, og førerdisplayet viser meddelelsen Gearkasse varm Nedsæt hastigheden for at sænke temperaturen eller Gearkas. overophedet Stands når det er sikkert, og vent på at bilen afkøler. Følg de anbefalinger, der gives, og sæt hastigheden ned eller stands bilen på en sikker måde. Lad derefter motoren gå i tomgang i nogle minutter for at lade gearkassen afkøle.
  • I tilfælde af overophedning frakobles bilens aircondition muligvis midlertidigt.
  • Stands ikke motoren straks ved stop efter hård kørsel.

Note

Det er normalt, at motorens ventilator kører et stykke tid efter, at motoren er slukket.

Symboler på førerdisplayet

Symbol

Betydning

P5-1519-XC90 hybrid-Dim soul symbol-engine temp

Høj motortemperatur. Følg den givne anbefaling.

P5-1519-XC90 hybrid-Dim soul symbol-coolant

Lavt niveau for kølevæske. Følg den givne anbefaling.

P5-1519-XC90 Hybrid-Dim soul symbol- transmission temperature

Gearkassen varm/overophedet/køles. Følg den givne anbefaling.


Hjalp dette?