XC90 Recharge Plug-in Hybrid

2021 Early

Klimaregulering for bagsæde

Regulere blæserniveau for bagsæde

Opdateret 11/10/2020

Regulere blæserniveau for bagsæde

Blæseren kan indstilles på flere forskellige automatisk regulerede niveauer for bagsædet.

Regulere blæserniveau for bagsædet fra forsædet

P5-1507-Icon-settings-climate

Åbn klimavisningen på midterdisplayet ved at trykke på symbolet midt på klimalinjen.

Vælg fanen Klima bagi.

P5-1507–Climate–Buttons fan rear

Ventilatorknapperne på fanen Klima bagi i klimavisningen.

Tryk på det ønskede blæserniveau, 1-5.

Anden og tredje sæderækkes* blæserniveau kan slås fra ved at trykke på Klima 2. sæderække.

Tredje sæderækkes blæserniveau følger anden sæderækkes, men kan slås fra separat ved at trykke på Klima 3. sæderække.

Blæserniveauet ændres, og knapperne for det valgte niveau lyser.

Regulere blæserniveau for bagsædet fra bagsædet

Tryk på oplåsningsknappen på tunnelkonsollens klimapanel for at få adgang til betjeningsknapperne.

P5-1717–Climate–Rear climate controls fan

Ventilatorknap på klimapanelet bag på tunnelkonsollen.

Tryk på det ønskede blæserniveau, 1-5.

Blæserniveauet ændres, og knapperne for det valgte niveau lyser.

Note

Blæserniveauet for bagsædet kan ikke indstilles, hvis blæserniveauet for forsædet er i position Off.

For at mindske lydniveauet begrænses ventilatorniveauet for bagsædet afhængigt af, hvilket ventilatorniveau der er indstillet for forsædet.

Bagsædets blæserniveau kan kun slås fra på klimavisningen på midterdisplayet.

Note

Klimaanlægget tilpasser automatisk luftstrømmen baseret på behovet inden for det valgte blæserniveau, hvilket betyder, at blæserhastigheden kan ændres, selvom blæserniveauet er det samme.


Hjalp dette?