Udforsk din manual

XC90 Twin Engine
2016

Hybridrelaterede oplysninger

9 Resultater

Langtidsopbevaring af køretøjer med hybridbatteri

For at minimere forringelse af hybridbatteriet i forbindelse med langvarig opbevaring (længere end én måned) af køretøjet anbefales det, at opladningsniveauet ligger på ca. 25 % ifølge førerdisplayet.

Hybridrelateret information på førerdisplayet

Afhængigt af den valgte køretilstand vises forskellige instrumenter og funktioner på førerdisplayet. Køretilstandene er alle unikke instrumenter, der hjælper føreren med at køre bilen med optimal kørselsøkonomi. Bilen lagrer også statistik over udførte kørsler, som kan ses i form af søjlediagrammer.

Køre økonomisk

Kør økonomisk med eldrift og tag samtidig hensyn til miljøet ved at køre jævnt og forudseende, og ved at afpasse kørestilen og hastigheden efter den aktuelle situation.

Generelt om menusystemet / XC90 Twin Engine

XC90 Twin Engine køres som en helt almindelig bil, men nogle funktioner er forskellige fra en bil, der kun drives med benzin eller diesel. Det er primært elmotoren, der driver bilen ved lave hastigheder, mens benzinmotoren driver bilen ved højere hastigheder og mere aktiv kørsel.

Rækkevidde ved eldrift i bymiljø

Bilens rækkevidde ved eldrift afhænger af flere faktorer. Forudsætningerne for at opnå en lang rækkevidde varierer, alt efter de faktorer og forhold, som bilen køres under.

Hybridbatteri

Til drift med elmotoren er bilen udstyret med et hybridbatteri - et vedligeholdelsesfrit og genopladeligt batteri af typen litium-ion.

video

Køretilstande

Valget af køretilstand påvirker bilens køreegenskaber for at forbedre køreoplevelsen og lette ved kørsel i særlige situationer.

Hybridrelaterede symboler og meddelelser

En række symboler og meddelelser vedrørende XC90 Twin Engine kan blive vist på førerdisplayet. De kan også blive vist i kombination med generelle kontrol- og advarselssymboler. De slukkes, når problemerne er afhjulpet.

Drivsystem

XC90 Twin Engine er en såkaldt parallelhybrid, hvilket betyder, at den har to separate drivsystemer: en elmotor og en forbrændingsmotor. Afhængigt af førerens valgte køretilstand og den tilgængelige elektriske energi kan begge drivsystemer anvendes, enten individuelt eller parallelt.