Luftfordeling

Aktivere/deaktivere afisning af ruder og sidespejle

Opdateret 7/23/2018

De tre funktioner maks. defroster, elopvarmet forrude* og elopvarmet bagrude og sidespejle bruges til hurtigt at fjerne dug og is fra ruder og sidespejle.

Fra de fysiske knapper på midterkonsollen

I midterkonsollen er der fysiske knapper for hurtig adgang til afisningsfunktionerne.

Med elopvarmet forrude* kan maks. defroster kun aktiveres individuelt fra klimavisningen på midterdisplayet.

Fysiske knapper på midterkonsollen.

Fysiske knapper på midterkonsollen.

Knap for elopvarmet forrude* og maks. defroster.
Knap for elopvarmet bagrude og sidespejle.

Biler uden elopvarmet forrude:

Tryk på knap (1).

Maks. defroster aktiveres/deaktiveres, og knappen tændes/slukkes.

Biler med elopvarmet forrude:

Tryk gentagne gange på knap (1) for at skifte mellem de tre niveauer:

  • Aktiveret elopvarmet forrude:
  • Aktiveret elopvarmet forrude og maks. defroster
  • Deaktiveret.

Elopvarmet forrude og maks. defroster aktiveres/deaktiveres, og knappen tændes/slukkes.

Note

Maks. defroster starter med en vis forsinkelse for at undgå en kort stigning i blæserniveauet, hvis elopvarmet forrude deaktiveres med to hurtige tryk på knappen.

Elopvarmet bagrude og elopvarmede sidespejle:

Tryk på knap (2).

Elopvarmet bagrude og sidespejle aktiveres/deaktiveres, og knappen tændes/slukkes.

Fra klimavisningen på midterdisplayet

Aktivere/deaktivere maks. defroster

Knappen for maks. defroster i klimavisningen.

Knappen for maks. defroster i klimavisningen.

Åbn klimavisningen på midterdisplayet.

Tryk på Max.

Maks. defroster aktiveres/deaktiveres, og knappen tændes/slukkes.

Maks. defroster deaktiverer automatisk regulering af klimaet og recirkulationen, aktiverer airconditionanlægget, og ændrer blæserniveauet til 5 og temperaturen til HI.

Når maks. defroster deaktiveres, vender klimaanlægget tilbage til de tidligere indstillinger.

Note

Lydniveauet øges, fordi blæserniveauet ændres til 5.

Aktivere/deaktivere elopvarmet forrude*

Knappen for elopvarmet forrude i klimavisningen.

Knappen for elopvarmet forrude i klimavisningen.

Åbn klimavisningen på midterdisplayet.

Tryk på Elektrisk.

Elopvarmet forrude aktiveres/deaktiveres, og knappen tændes/slukkes.

Note

En trekantet flade længst ude på hver side af forruden er ikke elopvarmet, og dér kan afisningen tage længere tid.

Note

Elopvarmet forrude og varmereflekterende forrude kan have indflydelse på ydeevnen for transpondere og andet kommunikationsudstyr.

Note

Hvis elopvarmet forrude aktiveres, når Start/Stop-funktionen har standset motoren automatisk, vil motoren genstarte.

Aktivere/deaktivere elopvarmet bagrude og sidespejle

Knappen for elopvarmet bagrude og sidespejle i klimavisningen.

Knappen for elopvarmet bagrude og sidespejle i klimavisningen.

Åbn klimavisningen på midterdisplayet.

Tryk på Bag.

Elopvarmet bagrude og sidespejle aktiveres/deaktiveres, og knappen tændes/slukkes.

Aktivere/deaktivere automatisk start af elopvarmede ruder

Det er muligt at indstille, om automatisk start af elopvarmet forrude* og elopvarmet bagrude og sidespejle skal være aktiveret/deaktiveret ved motorstart. Med automatisk start aktiveret vil elopvarmning starte, når der er risiko for is på ruden. Elopvarmningen slås automatisk fra, når ruden er tilstrækkelig varm, og isen er væk.

Tryk på Indstillinger i topvisningen på midterdisplayet.

Tryk på Klima.

Vælg Automatisk el. forrudedefroster for at aktivere/deaktivere automatisk start af elopvarmet forrude.

Vælg Aut. el. bagrudedefroster for at aktivere/deaktivere automatisk start af elopvarmet bagrude og sidespejle.


Hjalp dette?