Luftfordeling

Aktivere/deaktivere airconditionanlægget

Opdateret 7/23/2018

Airconditionanlægget køler og affugter den indkommende luft efter behov.

Aktivere/deaktivere hoved-airconditionanlægget

Airconditionknappen i klimavisningen.

Airconditionknappen i klimavisningen.

Åbn klimavisningen på midterdisplayet.

Tryk på AC.

Airconditionanlægget aktiveres/deaktiveres, og knappen tændes/slukkes.

Note

Luk sideruder og panoramatag*, for at airconditionanlægget skal fungere optimalt.

Note

Det er ikke muligt at aktivere airconditionanlægget, når ventilatorknappen er i position Off.

Aktivere/deaktivere tredje sæderækkes aircondition

Airconditionknappen på fanen Klima bagi i klimavisningen.

Airconditionknappen på fanen Klima bagi i klimavisningen.

Åbn klimavisningen på midterdisplayet.

Vælg fanen Klima bagi.

Tryk på Klima 3. række.

Airconditionanlægget aktiveres/deaktiveres, og knappen tændes/slukkes.

Note

Det er ikke muligt at aktivere tredje sæderækkes aircondition, hvis hoved-aircondition er deaktiveret eller anden sæderækkes klima er deaktiveret.


Hjalp dette?