Luftfordeling

Tabel over muligheder for luftfordeling

Opdateret 7/23/2018

Luftfordelingen kan ændres manuelt, hvis det er nødvendigt. Følgende muligheder kan indstilles.

Luftfordeling

Formål

Hvis alle luftfordelingsknapperne fravælges i manuel position, vender klimaanlægget tilbage til automatisk reguleret klima.

Hovedluftstrøm fra defrosterspjældene. En vis luftstrømning fra de øvrige ventilationsspjæld.

Modvirker dug- og isdannelse i koldt og fugtigt vejr (for at opnå dette må blæserniveauet ikke være for lavt).

Hovedluftstrøm fra ventilationsspjældene på instrumentpanelet. En vis luftstrømning fra de øvrige ventilationsspjæld.

Giver god afkøling i varmt vejr.

Hovedluftstrøm fra ventilationsspjældene ved gulvet. En vis luftstrømning fra de øvrige ventilationsspjæld.

Giver varme eller kulde til gulvet.

Hovedluftstrøm fra defrosterspjældene og ventilationsspjældene på instrumentpanelet. En vis luftstrømning fra de øvrige ventilationsspjæld.

Giver god komfort i varmt og tørt vejr.

Hovedluftstrøm fra defrosterspjældene og ventilationsspjældene ved gulvet. En vis luftstrømning fra de øvrige ventilationsspjæld.

Giver god komfort og god afdugning i koldt eller fugtigt vejr.

Hovedluftstrøm fra ventilationsspjældene på instrumentpanelet og ventilationsspjældene ved gulvet. En vis luftstrømning fra de øvrige ventilationsspjæld.

Giver god komfort i solrigt vejr med kølige udendørstemperaturer.

Hovedluftstrøm fra defrosterspjældene, fra ventilationsspjældene på instrumentpanelet og ventilationsspjældene ved gulvet.

Gør det køligere langs gulvet i varmt og tørt vejr eller varmere foroven i koldt vejr.


Hjalp dette?