Låsning/oplåsning

Indikation ved låsning/oplåsning af bilen

Opdateret 7/23/2018

Når bilen låses eller låses op med fjernbetjeningen, angiver bilens blinklys, at låsningen/oplåsningen er udført korrekt. Det er muligt selv at tilpasse indikeringen for låsning/oplåsning. For at tilpasse indikeringen skal du gå til midterdisplayet, og derefter trykke på IndstillingerMy CarLåsningTilbagemelding låsning og oplåsning.

Udvendig indikation

  • Bilens advarselsblinklys angiver låsning ved at blinke og dreje sidespejlene ind

    Kun biler med sidespejle, der kan drejes ind elektrisk.

    .
  • Bilens advarselsblinklys angiver oplåsning ved at blinke to gange og dreje sidespejlene ud

    Kun biler med sidespejle, der kan drejes ind elektrisk.

    .

Alle døre, bagklap og motorhjelm skal være lukket for at angive låst bil.

Hvis låsning sker med kun førerdøren lukketGælder ikke for biler med ekstraudstyret nøglefri låsning/oplåsning (Passive Entry*)., vil der ske låsning, men indikering sker først, efter at alle døre, bagklap og motorhjelm er lukket.

Indikering på instrumentpanelet

Lås- og alarmindikatoren på instrumentpanelet viser låsesystemets status.

Lås- og alarmindikatoren på instrumentpanelet viser låsesystemets status.

Et langt blink angiver, at bilen er blevet låst. Når bilen er låst, angives dette med korte pulserede blink.

Indikation i låseknapperne

Låseknapper kun i fordørene

Låseknapper med indikeringslampe i fordør.

Låseknapper med indikeringslampe i fordør.

En tændt indikeringslampe i fordørenes respektive låseknap angiver, at alle døre er låst. Hvis en dør åbnes, slukker lampen i begge døre.

I alle døre*

Låseknap med indikeringslampe i bagdør.

Låseknap med indikeringslampe i bagdør.

En tændt indikeringslampe i dørenes respektive låseknap angiver, at den respektive dør er låst. Hvis en dør låses op, slukker dens lampe, mens de andre fortsat er tændte.

Valg af funktion

Forskellige muligheder for angivelse af låsning/oplåsning kan indstilles via midterdisplayet.

Tryk på Indstillinger i topvisningen på midterdisplayet.

Tryk på My CarLåsning.

Tilpas indstillingerne under Tilbagemelding låsning og oplåsning.

Lær mere om indikation ved låsning/oplåsning i afsnittene "Tryghedsbelysning" og "Indstilling af sidespejle".


Hjalp dette?