Låsning/oplåsning

Låse/låse op indefra

Opdateret 7/23/2018

Døre og bagklap kan låses og låses op indefra med fordørenes centrallåseknapper. Bagdørenes låseknap* låser den respektive bagdør.

Centrallås

Knap til låsning/oplåsning i fordør med indikeringslampe.

Knap til låsning/oplåsning i fordør med indikeringslampe.

Tryk på -knappen for at låse, mens -knappen låser op.

Oplåsning

Tryk på -knappen for at låse alle sidedøre og bagklappen op.

Træk ud i en af sidedørenes åbningshåndtag, og slip.

Døren er låst op og åbnet.

Et langt tryk på -knappen åbner alle sideruder samtidigt, også kaldet udluftningsfunktionKan f.eks. bruges til hurtigt at udlufte bilen i varmt vejr..

Låsning

Tryk på -knappen. Begge fordøre skal være lukket.

Alle døre og bagklappen er låst.

Et langt tryk på -knappen lukker alle sideruder og panoramataget* samtidigt.

Låseknap* bagdøre

Knap til låsning i bagdør med indikeringslampe.

Knap til låsning i bagdør med indikeringslampe.

Bagdørenes låseknap låser kun den respektive bagdør.

For at låse døren op:

Træk i åbningshåndtaget - døren er låst op og åbnet.

Automatisk låsning

Dørene og bagklappen låses automatisk, når bilen begynder at køre.

Tryk på Indstillinger i topvisningen på midterdisplayet.

Tryk på My CarLåsning.

Vælg Automatisk dørlåsning

Hjælpeteksten Døre og bagklap låses, når bilen begynder at køre vises, og døre og bagklap låses automatisk.


Hjalp dette?