Låsning/oplåsning

Låse/låse op udefra

Opdateret 7/23/2018

Låsning/oplåsning udefra af bilen foretages med knapper på fjernbetjeningen eller med dørenes eller bagklappens håndtag, hvis bilen er udstyret med nøglefri låsning/oplåsning (Passive Entry)*. Bagklappen kan håndteres med elbetjening* og/eller fodbevægelse*.

Låsning/oplåsning

Med fjernbetjeningens knapper kan låsning/oplåsning af alle døre og bagklappen ske samtidigt.

Det er muligt at vælge forskellige sekvenser for oplåsning, som kan findes fra midterdisplayets topvisning. Gå til: IndstillingerMy CarLåsningFjernoplåsning.

Vælg derefter Oplås alle døre eller Kun førerdør.

For at låsningen skal kunne aktiveres, skal førerdøren være lukket. Hvis nogen af de andre døre eller bagklappen er åben, låses de, men alarmensEkstraudstyr på visse markeder. bevægelsessensor aktiveres først, når de er lukket.

Hvis låsning/oplåsning med fjernbetjeningen ikke fungerer, kan dens batteri være brugt op. Førerdøren skal så låses eller låses op med det aftagelige nøgleblad. Se afsnittet "Aftageligt nøgleblad" for mere information.

Note

Forsøg altid at gå tættere på bilen, og prøv igen for at låse op.

Note

Vær opmærksom på risikoen for at låse fjernbetjeningen inde i bilen.

Advarsel

Efterlad ingen personer i bilen uden først at deaktivere funktionen Blokeret låsestilling for ikke at risikere at låse nogen personer inde.

Nøglefri låsning/oplåsning*

Hvis bilen har ekstraudstyret nøglefri låsning/oplåsning*, er det tilstrækkeligt at have fjernbetjeningen med sig i f.eks. en lomme eller en taske. Det gør det nemmere at åbne bilen, når du har noget i hænderne. For information om systemets rækkevidde, se afsnittet "Fjernbetjeningens rækkevidde".

På ydersiden af dørhåndtagene er der en fordybning til låsning, og på indersiden er der en berøringsfølsom overflade til oplåsning. Bagklappens håndtag har en gummibelagt trykplade, der kun er beregnet til oplåsning.

Fordybning på ydersiden af dørhåndtagene til låsning. Berøringsfølsom overflade på indersiden til oplåsning.

Fordybning på ydersiden af dørhåndtagene til låsning. Berøringsfølsom overflade på indersiden til oplåsning.

Berøringsfølsom fordybning til låsning
Berøringsfølsom overflade til oplåsning

Note

Det er vigtigt, at kun én berøringsfølsom overflade aktiveres ad gangen. Hvis man tager fat i håndtaget, samtidig med at man berører låsefladen, er der risiko for dobbeltkommandoer. Hvilket betyder, at den ønskede aktivitet (låsning/oplåsning) ikke vil blive udført, eller udføres med forsinkelse.

For at lukke alle sideruder og panoramataget* på samme tid skal du lægge fingeren mod den berøringsfølsomme fordybning på ydersiden af dørhåndtaget, indtil sideruder og panoramatag* lukkes.

Den gummibelagte trykplade på bagklappen bruges kun til oplåsning.

Den gummibelagte trykplade på bagklappen bruges kun til oplåsning.

Låsning af døre og bagklap

Alle sidedøre skal være lukkede, for at bilen kan låses. Bagklappen kan derimod være åben ved låsning med sidedørenes håndtag.

Berør det markerede område bagest på ydersiden af et af dørhåndtagene efter lukning af døren, eller tryk på knappen i bunden af bagklappen for låsning, før den lukker.

Lås-indikatoren i forruden bekræfter, at låsningen er udført ved at begynde at blinke.

Note

Det er vigtigt, at kun én berøringsfølsom overflade aktiveres ad gangen. Hvis man tager fat i håndtaget, samtidig med at man berører låsefladen, er der risiko for dobbeltkommandoer. Hvilket betyder, at den ønskede aktivitet (låsning/oplåsning) ikke vil blive udført, eller udføres med forsinkelse.

Oplåsning af døre og bagklap

Grib et dørhåndtag eller tryk på den gummibelagte trykplade under bagklappens håndtag for oplåsning.

Lås-indikatoren i forruden bekræfter, at bilen er låst op ved at slukkes. Åbn døre eller bagklappen som normalt.

Note

Det er vigtigt, at kun én berøringsfølsom overflade aktiveres ad gangen. Hvis man tager fat i håndtaget, samtidig med at man berører låsefladen, er der risiko for dobbeltkommandoer. Hvilket betyder, at den ønskede aktivitet (låsning/oplåsning) ikke vil blive udført, eller udføres med forsinkelse.

Sekvenser for oplåsning

Der kan vælges forskellige sekvenser for oplåsning på midterdisplayets topvisning:

Gå til IndstillingerMy CarLåsningNøglefri oplåsning, og vælg Alle døre eller En dør.

Automatisk genlåsning

Hvis ingen af dørene eller bagklappen åbnes inden to minutter efter oplåsning, låses de automatisk. Denne funktion mindsker risikoen for, at bilen utilsigtet efterlades ulåst.

Fjernoplåsning

Det er muligt at fjernoplåse bilen med Volvo On Call*-appen.

For mere information, se afsnittet "Volvo On Call-mobilapp".


Hjalp dette?