Låsning/oplåsning

Ratlås defekt

Opdateret 7/23/2018

Ratlåsen gør det vanskeligere at styre bilen, hvis den f.eks. stjæles. Der kan høres en mekanisk lyd, når ratlåsen låser eller låser op.

Aktivering af ratlåsen

Ratlåsen aktiveres, når bilen låses udefra, og motoren er slukket. Hvis bilen efterlades ulåst, vil ratlåsen automatisk låses efter et stykke tid.

Deaktivering af ratlåsen

Ratlåsen deaktiveres, når bilen låses op udefra. Hvis bilen ikke er låst, er det tilstrækkeligt, at fjernbetjeningen er inde i kabinen, og motoren startes ved at dreje startknappen mod START for at låse ratlåsen op.


Hjalp dette?