Sikkerhedssele

Påmindelse om døre og sikkerhedssele

Opdateret 7/23/2018

Systemet påminder personer uden sele om at tage sikkerhedssele på, og advarer også om åben dør, motorhjelm, bagklap og tankdækselklap.

Førerdisplayets grafik

Grafik på førerdisplayet med forskellige typer af advarsler. Advarselsfarven på døren og bagklappen er afhængig af bilens hastighed.

Grafik på førerdisplayet med forskellige typer af advarsler. Advarselsfarven på døren og bagklappen er afhængig af bilens hastighed.

Førerdisplayets grafik viser, i hvilke sæder i bilen, der sidder passagerer med og uden sele.

I den samme grafik vises også, om motorhjelmen, bagklappen, tankdækselklappen eller en dør er åben.

Grafikken slettes automatisk efter ca. 30 sekunders kørsel eller med et tryk på højre ratknappers O-knap.

Påmindelse om sikkerhedssele

Lyspåmindelse i loftskonsollen.

Lyspåmindelse i loftskonsollen.

Der gives lyspåmindelse i loftskonsollen og gennem advarselssymbolet på førerdisplayet.

Lydpåmindelsen er afhængig hastighed, og køretid og kørestrækning.

Førerens og passagerernes sikkerhedsselestatus oplyses på førerdisplayets grafik, når en sele tages på eller af.

Barnestole omfattes ikke af selepåmindelsessystemet.

Forsæde

Hvis føreren og forsædepassageren ikke har deres sikkerhedsseler på, bliver de med lys- og lydpåmindelse mindet om at tage selen på.

Bagsæde

Påmindelsen om sikkerhedssele på bagsædet har to funktioner:

  • Oplysning om, hvilke sikkerhedsseler der bruges på bagsædet. Førerdisplayets grafik vises ved brug af sikkerhedsselerne.
  • Gennem lys- og lydpåmindelse minde om, at en sikkerhedssele på bagsædet er taget af under kørslen. Påmindelsen ophører, når sikkerhedsselen igen er taget på, men kan også bekræftes manuelt med et tryk på højre ratknappers O-knap.

Påmindelse for døre, motorhjelm, bagklap og tankdækselklap

Hvis motorhjelmen, bagklappen, tankdækselklappen eller en dør ikke er lukket korrekt, viser førerdisplayets grafik, hvad der er åbent. Stands snarest muligt bilen på et sikkert sted, og luk det, der har udløst advarslen.

Hvis bilen kører med en lavere hastighed end ca. 10 km/t (6 mph), tændes førerdisplayets informationssymbol.

Hvis bilen kører med en højere hastighed end ca. 10 km/t (6 mph), tændes førerdisplayets advarselssymbol.


Hjalp dette?