Batteri

Startbatteri

Opdateret 7/23/2018

Elsystemet er 1-polet og anvender chassis og motorblok som ledere.

Startbatteriet bruges til at starte elsystemet op og drive elektrisk udstyr i bilen. Ved start af forbrændingsmotoren bruges hybridbatteriet.

Startbatteriet skal udskiftes af et værksted.

Startbatteriet er et 12V AGM-batteri, der er udformet til de CO2-reducerende funktioner Start/Stop og regenerativ opladning, og til at understøtte funktionen af bilens forskellige systemer.

Startbatteriets levetid og funktion påvirkes bl.a. af antallet af starter, afladninger, køremåden, kørselsforholdene, klimaet osv.

  • Afbryd aldrig startbatteriet, når motoren er i gang.
  • Kontrollér, at kablerne til startbatteriet er tilsluttet korrekt og forsvarligt stramme.

Advarsel

  • Startbatteriet kan danne oxyhydrogen (knaldgas), som er meget eksplosiv. En gnist fra et forkert tilsluttet startkabel kan være tilstrækkeligt til, at batteriet eksploderer.
  • Startbatteriet indeholder svovlsyre, som kan forårsage alvorlige ætsninger.
  • Skyl med rigeligt vand, hvis svovlsyre kommer i kontakt med øjne, hud eller tøj. Ved kontakt med øjne, søg straks lægehjælp.

Ved tilslutning af eksternt startbatteri eller batterioplader bruges bilens opladningspunkter i motorrummet. Batteripolerne på bilens startbatteri i bagagerummet, må ikke anvendes.

Vigtigt

Det er ikke muligt at oplade en anden bils batteri med strøm gennem opladningspunkterne. Hvis opladningspunkterne bruges til at oplade en anden bils batteri, kan det medføre, at en sikring springer, så opladningspunkterne holder med at fungere.

Positivt opladningspunkt
Negativt opladningspunkt

Vigtigt

Ved opladning af startbatteriet må kun en moderne batterioplader med kontrolleret ladespænding anvendes. Hurtigopladningsfunktion må ikke anvendes, da det kan beskadige batteriet.

Note

Hvis både startbatteriet og hybridbatteriet er afladet, skal begge batterierne oplades. I et sådant tilfælde er det ikke muligt første at oplade kun hybridbatteriet.

For at hybridbatteriet skal kunne oplades, kræves det, at startbatteriet har et vist opladningsniveau.

Vigtigt

Hvis der ikke tages hensyn til følgende, kan energisparefunktionen for infotainment midlertidigt holde op med at fungere og/eller meddelelse på førerdisplayet om startbatteriets opladningsgrad kan midlertidigt være uaktuel efter tilslutning af et eksternt startbatteri eller batterioplader:

  • Den negative batteripol på bilens startbatteri må aldrig bruges til tilslutning af et eksternt startbatteri eller batterioplader, kun bilens negative opladningspunkt må bruges som jordingspunkt.

Note

Hvis startbatteriet aflades mange gange, bliver dets levetid kortere.

Startbatteriets levetid påvirkes af flere faktorer, bl.a. kørselsforhold og klima. Batteriets startkapacitet falder gradvist med tiden. Det skal derfor lades op, hvis bilen ikke bruges i længere tid, eller hvis den kun køres korte strækninger. Stærk kulde begrænser startkapaciteten yderligere.

For at startbatteriet skal holdes i god stand anbefales mindst 15 minutters kørsel om ugen, eller at batteriet tilsluttes til en batterioplader med automatisk vedligeholdelsesladning.

Et startbatteri, der konstant holdes fuldt opladet, har maksimal levetid.

Startbatteriet er placeret i bagagerummet.

Startbatteriet er placeret i bagagerummet.

Følgende tabel viser specifikationer for startbatteriet.

Batteri

H8 AGM

Spænding (V)

12

KoldstartskapacitetI henhold til EN-standard. – CCACold Cranking Amperes. (A)

850

Dimensioner, L×B×H (mm)

353×175×190

Kapacitet (Ah)

95

Vigtigt

Batteri H8 AGM har et spændebånd. Sørg for, at spændebåndet altid er forsvarligt strammet.

Batteri H8 AGM med spændebånd.

Batteri H8 AGM med spændebånd.

Volvo anbefaler at lade et autoriseret Volvo-værksted udføre udskiftning af batterier.

Vigtigt

Ved udskiftning af startbatteri skal batteri af AGMAbsorbed Glass Mat.-type monteres.

Vigtigt

Når startbatteriet udskiftes, skal du sørge for at skifte til et batteri med den samme kapacitet ved koldstart og type som originalbatteriet (se mærkat på batteriet).

Note

Startbatteriets størrelse skal være i overensstemmelse med det originale batteris dimensioner.


Hjalp dette?