Batteri

Symboler på batterier

Opdateret 7/23/2018

På batterier er der symboler, som informerer og advarer.

Brug beskyttelsesbriller.

Du kan finde yderligere informationer i bilens instruktionsvejledning.

Opbevar batteriet utilgængeligt for børn.

Batteriet indeholder ætsende syre.

Undgå gnister og åben ild.

Eksplosionsfare.

Skal indleveres til genbrug.

Note

Et opbrugt startbatteri skal genbruges på en miljømæssigt forsvarlig måde - det indeholder bly.


Hjalp dette?