Kommunikation med tilsluttet bil

Ingen eller dårlig forbindelse

Opdateret 7/23/2018

Påvirkende faktorer i netværket.

Mængden af overførte data afhænger af de tjenester eller apps, der bruges i bilen. F.eks. kan streaming af lyd medføre en stor mængde datatrafik, hvilket kræver en god forbindelse og god signalstyrke.

Mobiltelefon til bil

Hastigheden af forbindelsen kan variere afhængigt af mobiltelefonens placering i bilen. Flyt mobiltelefonen tættere på midterdisplayet for at øge signalstyrken. Sørg for, at der ikke er nogen forhindringer imellem.

Mobiltelefon til netværksudbyder

Hastigheden i det mobile netværk varierer, afhængigt af dækningen på det sted, hvor du befinder dig. Der kan være dårligere netværksdækning f.eks. i tunneler, bag bjerge, i dybe dale eller indendørs. Hastigheden afhænger også af den kontrakt, du har med din teleudbyder.

Note

Ved problemer med datatrafik skal du kontakte din netværksudbyder.

Starte telefonen igen

Hvis der opstår et problem med forbindelsen, hjælper det muligvis at starte telefonen igen.


Hjalp dette?