Driver Alert Control

Driver Alert Control

Opdateret 7/23/2018

Funktionen Driver Alert Control (DAC) har til formål at fange førerens opmærksomhed, hvis føreren begynder at køre slingrende, f.eks. hvis føreren distraheres eller er ved at falde i søvn.

DAC har til formål at registrere en køremåde, der langsomt bliver dårligere, og er først og fremmest beregnet til brug på større veje. Funktionen er ikke beregnet til bytrafik.

Funktionen aktiveres, når hastigheden overstiger 65 km/t (40 mph), og er stadig aktiv, så længe hastigheden er over 60 km/t (37 mph).

P5-1507-DAS Princip för DAC

Kameraet aflæser kørebanens sidemarkeringer og sammenholder vejstrækningen med ratbevægelserne.

P5-1507-DAC Vinglig väg
P5-1507-DAC Symbol KaffePaus

Hvis føreren tilsyneladende begynder at køre slingrende, advares føreren med et lydsignal, og førerdisplayet viser meddelelsen Holder du snart pause?.

Advarslen gentages efter et stykke tid, hvis ikke kørslen forbedres.

Note

Funktionen må ikke anvendes til at forlænge en køretid. Planlæg altid tid til regelmæssige pauser, og sørg for at være udhvilet.

Advarsel

En alarm skal tages med stor alvor, da en søvnig fører ofte ikke selv bemærker sin tilstand.

Ved alarm eller følelse af træthed skal du så hurtigt som muligt standse bilen på en sikker måde og hvile.

Undersøgelser har vist, at det er lige så farligt at køre bil ved træthed som under indflydelse af alkohol.

Advarsel

Driver Alert Control fungerer ikke i alle situationer, den er kun beregnet som et supplerende hjælpemiddel.

Føreren er altid i sidste ende ansvarlig for, at køretøjet køres på en sikker måde.


Hjalp dette?