Skift af hjul

Afmontere hjul

Opdateret 7/23/2018

Instruktion til at afmontere hjul ved hjulskift.

Sæt advarselstrekanten op og aktiver advarselsblinklysene, hvis et hjul skal udskiftes ved et trafikeret sted.

Træk parkeringsbremsen, og sæt i gearposition P.

Gælder for biler med Niveauregulering*: Hvis bilen er udstyret med luftaffjedring, skal denne slås fra, før bilen løftes med donkraft*.

Slå funktionen fra via midterdisplayets topvisning ved at trykke på IndstillingerMy CarAffjedring og vælge Deaktiver affjedrings- og niveaukontrol.

Advarsel

Kontroller, at donkraften ikke er beskadiget, at gevindene er ordentligt smurt, og at den ikke er beskidt.

Hent donkraft*, hjulnøgle* og værktøj til hjulboltenes plastkapsler, der ligger i skumblokken.

P5-1507-tool for removing plastic cap on wheels screws

Værktøj til at fjerne hjulboltenes plastkapsler.

Note

Bilens almindelige donkraft er kun beregnet til lejlighedsvis brug og i kort tid, f.eks. ved udskiftning af hjul ved punktering, skift til vinterdæk/sommerdæk mv. Kun donkraften, der hører til den specifikke model, må anvendes til at løfte bilen. Hvis bilen skal løftes oftere eller i længere tid end ved et hjulskift, anbefales det at bruge en garagedonkraft. I så fald skal du følge vejledningen til udstyret.

Anbring klodser foran og bag de hjul, der skal blive på jorden. Brug f.eks. kraftige træklodser eller halvstore sten.

Skru bugserøjet sammen med hjulnøglen* indtil stop.

P5-1507-tool for wheel screws

Vigtigt

Bugseringsøjet skal skrues ind med alle drejninger af gevindet i hjulnøglen.

Fjern plasthætterne fra hjulboltene med et egnet værktøj.

Løsn hjulboltene ½-1 omgang venstre om med hjulnøglen*.

Advarsel

Anbring aldrig noget mellem jorden og donkraften, eller mellem donkraften og bilens donkraftfæste.

Vigtigt

Jorden skal være stabil, jævn og må ikke hælde.

Ved løftning af bilen er det vigtigt, at donkraften* eller løftearmene placeres på de dertil beregnede steder på bilens undervogn. Trekantede markeringer i plastdækningen angiver, hvor punkter til placering af donkraften/løftepunkter er placeret. Der er to fastgøringspunkter til donkraften på hver side af bilen. Ved hvert fastgøringspunkt er der et indhak til donkraften.

P5-1507-jack inserts in chassi

Hæv donkraften*, så den kommer i kontakt med bilens donkraftfæste. Kontrollér, at donkraftens hoved er placeret korrekt i fastgøringspunktet, så forhøjningen i hovedets midte passer ind i fastgøringspunktets hul, og at foden er placeret lodret under fastgøringspunktet. Sørg også for at dreje donkraften, så håndsvinget kommer så langt fra bilens side som muligt. Donkraftens arme vil så stå vinkelret i forhold til bilens retning.

Advarsel

Kravl aldrig ind under bilen, når den er hævet op på en donkraft.

Lad aldrig passagerer opholde sig i bilen, når den løftes med donkraft. Hvis hjulskiftet skal udføres i trafikken, skal passagererne stå på et sikkert sted.

Løft bilen så højt, at hjulet er frit af jorden. Fjern hjulboltene, og løft hjulet af.


Hjalp dette?