Skift af hjul

Montere hjul

Opdateret 7/23/2018

Instruktion til at montere hjul ved hjulskift.

Advarsel

Kravl aldrig ind under bilen, når den er hævet op på en donkraft.

Lad aldrig passagerer opholde sig i bilen, når den løftes med donkraft. Hvis hjulskiftet skal udføres i trafikken, skal passagererne stå på et sikkert sted.

Rengør anlægsfladerne mellem hjul og nav.

Sæt hjulet på. Skru hjulboltene godt til.

Brug ikke smøremiddel på hjulboltenes gevind.

Sænk bilen, så hjulet ikke kan dreje.

Spænd hjulboltene over kors. Det er vigtigt, at hjulboltene spændes forsvarligt. Spænd med 140 Nm. Kontrollér tilspændingsmomentet med en momentnøgle.

P5-1507- tightening wheel screws

Sæt plasthætterne på hjulboltene igen.

Note

  • Efter pumpning af et dæk skal ventilhætten altid sættes på plads igen for at forhindre skader på ventilen forårsaget af grus, snavs og lign.
  • Brug kun ventilhætter af plast. Ventilhætter af metal kan ruste og blive svære at skrue løs.

Hjalp dette?