Hybridrelaterede oplysninger

Generelt om menusystemet / Twin Engine

Opdateret 7/23/2018

Twin Engine køres som en helt almindelig bil, men nogle funktioner er forskellige fra en bil, der kun drives med benzin eller diesel. Det er primært elmotoren, der driver bilen ved lave hastigheder, mens benzinmotoren driver bilen ved højere hastigheder og mere aktiv kørsel.

Oversigt

P5-1519-XC90 Hybrid overview
Opladning af hybridbatteri, se afsnittet "Forberedelse til opladning af hybridbatteriet".
Elmotor med baghjulstræk, se afsnittet "Starte motoren".
Hybridbatteri, se afsnittet "Hybridbatteri".
Køretilstande, skifte med køretilstand-knappen i midterkonsollen og på midterdisplayet, se afsnittet "Køretilstande".
Førerdisplay med unik information for Twin Engine, se afsnittene "Hybridrelaterede symboler og meddelelser" og "Hybridrelateret information på førerdisplayet".

Vigtigt at vide

Hvis bilen bliver strømløs

Husk, at når bilen bliver strømløs, fungerer vigtige funktioner som f.eks. bremser, servostyring osv. ikke.

Advarsel

Hvis bilen bliver strømløs med slukket el- og brændstofmotor, er det ikke muligt at bremse bilen.

Bugsering er ikke tilladt

Bugsering af Twin Engine er ikke tilladt, da elmotoren vil tage skade. Ved flytning skal bilen bugseres løftet op og stå med alle hjul på ladet af et bjergningskøretøj.

Udvendig motorlyd

Advarsel

Husk, at der ikke kommer nogen motorlyd fra bilen, når den kun drives af elmotoren. Derfor kan det være svært for børn, fodgængere, cyklister og dyr at være opmærksomme bilen. Dette gælder især ved lave hastigheder, f.eks. på parkeringspladser.

Højspænding

P5-1507-Symbol Elecric warning

En række komponenter i bilen arbejder med højspænding, som kan være farlig ved forkerte indgreb. Rør ikke ved noget, der ikke er klart beskrevet i instruktionsvejledningen, se afsnittet "Oversigt over motorrummet" for en oversigt over motorrummets komponenter.

Advarsel

De orangefarvede kabler må kun håndteres af kvalificeret personale.

Unikke funktioner

Køretilstande

Under kørsel kan bilen sættes i forskellige køretilstande, f.eks. kun eldrift eller, hvis der er behov for kraft, både el- og benzinmotor. Bilen beregner en optimal kombination af køreegenskaber, køreoplevelse, miljøpåvirkning og brændstoføkonomi ud fra de kørevalg, der træffes. Læs mere i afsnittet "Køretilstande".

Førerdisplay

På førerdisplayet vises en del unik information for Twin Engine - opladningsinformation, valgt køretilstand, kørestrækning til tomt batteri og hybridbatteriets ladeniveau. Læs mere i afsnittene "Hybridrelateret information på førerdisplayet" og "Køretilstande".

Forkonditionering

For at bilen skal fungere optimalt, skal hybridbatteriet med det tilhørende elektriske drivsystem og benzinmotoren og dens drivsystem have korrekt driftstemperatur. Batteriets kapacitet reduceres væsentligt, hvis batteriet er for koldt eller for varmt. Med forkonditionering forberedes bilens drivsystem og kabinen, inden man kører af sted, så både slid og energibehov under kørslen reduceres. Rækkevidden for hybridbatteriet øges. Læs mere i afsnittet "Starte/slukke for forkonditionering".

Opladning af hybridbatteri

Vigtigt

Tilslut aldrig ladekablet, når der er risiko for lynnedslag.

Hybridbatteriet er af typen litium-ion og kan oplades på forskellige måder. Der kan tilsluttes et ladekabel med kontrolenhed mellem bilen og en 230 V-kontaktSpændingen i kontakten kan variere, afhængigt af markedet.. Opladningstiden afhænger af ladestrømmen. Læs mere i afsnittet "Opladning af hybridbatteriet".

Hybridbatteriet kan også oplades med bilens motor. Ved blød opbremsning med bremsepedalen genoplades hybridbatteriet. Også ved motorbremsning i gearposition Bf.eks. ved kørsel ned ad bakke, genoplades hybridbatteriet. Læs mere i afsnittene "Gearpositioner for automatisk gearkasse" og "Hybridrelateret information på førerdisplayet".


Hjalp dette?