Hybridrelaterede oplysninger

Hybridrelaterede symboler og meddelelser

Opdateret 7/23/2018

En række symboler og meddelelser vedrørende XC90 Twin Engine kan blive vist på førerdisplayet. De kan også blive vist i kombination med generelle kontrol- og advarselssymboler. De slukkes, når problemerne er afhjulpet.

Symbol

Meddelelse / besked

Betydning

P5-1519-XC90 Hybrid-Symbol-Battery-information

12 V-batteri

Opladningsfejl. Service haster. Kør til værksted.

Fejl på hybridbatteriet. Kontakt et værkstedEt autoriseret Volvo-værksted anbefales. for kontrol af batteriet så snart som muligt.

P5-1519-XC90 Hybrid-Symbol-Battery-information

12 V-batteri

Ladefejl. Stop sikkert.

Fejl på hybridbatteriet. Stands snarest bilen og kontakt et værkstedEt autoriseret Volvo-værksted anbefales. for kontrol af batteriet.

P5-1519-XC90 Hybrid-Symbol-Battery-information

12 V-batteri

Lav ladestand, midlertidigt reduceret funktion.

Hybridbatteriet er ikke opladet tilstrækkeligt til optimal kørsel. Oplad batteriet så snart som muligt.

P5-1519-XC90 Hybrid-Symbol-Battery-information

12 V-batteri

Ladefejl. Lavt batteri. Stop sikkert

Hybridbatteriet er ikke tilstrækkeligt opladet. Stands snarest bilen og oplad batteriet.

P5-1519-XC90 Hybrid-Symbol-Battery-information

12 V-batteri

Sikringsfejl Service påkrævet

Fejl på hybridbatteriet. Kontakt et værkstedEt autoriseret Volvo-værksted anbefales. for kontrol af funktionen så snart som muligt.

P5-1519-XC90 Hybrid-Symbol-Battery-information

Hybridbatteri

Overophedet. Stop sikkert

Temperaturen i hybridbatteriet synes at stige unormalt. Stands bilen og sluk for motoren. Vent mindst fem minutter, før du kører videre. Ring til et værkstedEt autoriseret Volvo-værksted anbefales., eller kontroller udefra, at alt synes normalt, før du kører videre.

P5-15w19-XC90H-Symbol-Reduced speed limit-warning

Reduceret ydelse

Bilens maxhastighed begrænset

Batteriet er ikke opladet tilstrækkeligt til højere hastigheder. Oplad batteriet så snart som muligt.

P5-15w19-XC90H-Symbol-HybridSystems-information

Hybridsystem

Ujævn kørsel ved lav hast., ok at bruge bilen

Hybridsystemet fungerer ikke, som det skal. Kontakt et værkstedEt autoriseret Volvo-værksted anbefales. for kontrol af funktionen så snart som muligt.

P5-15w19-XC90H-Symbol-HybridSystems-information

Hybridsystem fejl

Service påkrævet

Hybridsystemet er ude af funktion. Kontakt et værkstedEt autoriseret Volvo-værksted anbefales. for kontrol af funktionen så snart som muligt.

P5-15w19-XC90H-Symbol-ChargeCable

Ladekabel

Fjern før start

Vises, når føreren forsøger at starte bilen, og ladekablet er sat i bilen. Afbryd ladekablet, og luk ladedækslet.

P5-15w19-XC90H-Symbol-ChargeCable

Ladekabel

Fjernet? Drej og tryk på startknap i 7 sek.

Vises, når føreren efter et tidligere forsøg starter bilen med ladekablet sat i bilen. Afbryd ladekablet eller kontroller, at kablet virkelig er afbrudt, og at ladedækslet er lukket.


Hjalp dette?