Hybridrelaterede oplysninger

Hybridrelateret information på førerdisplayet

Opdateret 7/23/2018

På førerdisplayet vises forskellige instrumenter og funktioner, afhængig af hvilken køretilstand, der er valgt. Instrumenterne hjælper føreren med at køre bilen med den bedst mulige kørselsøkonomi.

Bilen lagrer også statistik over gennemførte kørsler, som kan ses i form af søjlediagrammer, se afsnittet "Se kørselsstatistik på midterdisplayet".

Hybridmåler

P5-1646-XC90H-hybrid gauge Ready mode

Hybridmåleren viser på forskellige måder forholdet mellem, hvor megen effekt der udtages fra elmotoren, og hvor megen effekt der er til rådighed.

Symboler for hybrid

P5- 15w19-XC90H - torque bolt -DIM

Angiver det aktuelle niveau for tilgængelig elmotoreffekt. Et udfyldt symbol betyder, at elmotoren anvendes.

P5-15w19 - XC90H torque bolt outline

Et ikke-udfyldt symbol betyder, at elmotoren ikke anvendes.

P5- 15w19-XC90H - torque drop - DIM

Markerer effektniveauet, når forbrændingsmotoren starter. Et udfyldt symbol betyder, at forbrændingsmotoren er i brug.

P5-15w19 - XC90H Torque drop outline

Markerer effektniveauet, når forbrændingsmotoren vil starte. Et ikke-udfyldt symbol betyder, at forbrændingsmotoren ikke anvendes.

P5- 15w19-XC90H - battery - electrick engine charging - DIM

Indikator der viser, at hybridbatteriet oplades, f.eks. med et let tryk på bremsepedalen.

P5-15w19 - XC90H eDTE indicator

Information fra kørecomputeren: kørestrækning til tomt batteri, eDTE (Electrical Distance To Empty) indikator. Viser omtrentlig kørestrækning med den tilbageværende energimængde i hybridbatteriet.

P5-15w19 - Hybridbattery indicator

Symbolet for hybridbatterimåleren i nederste højre del af instrumentet.

Tilgængelig elmotoreffekt

P5-1646-XC90H-Hybrid battery gauge

Hybridbatterimåler.

I instrumentets nederste højre del findes en hybridbatterimåler. Måleren viser, hvor megen energi der er i batteriet. Denne energi anvendes til elmotoren, men også til køling eller opvarmning af bilen.

Førervalgt effekt

Viseren i hybridmåleren angiver den mængde motoreffekt, føreren ønsker at trække ud gennem måden at regulere gaspedalen. Jo højere udslag på skalaen, desto større effekt ønsker føreren at trække ud af det aktuelle gear. Markeringen mellem lynet og dråben viser det punkt, hvor elmotoren holder op med at arbejde, og forbrændingsmotoren tager over.

Eksempel:

P5-1646-XC90H-hybrid gauge Ready mode

Bilen er startet, men står stille, ingen effekt er nødvendig.

P5-1646-XC90H-Hybrid gauge combustion engine on

Elmotoren kan ikke levere den mængde motoreffekt, der ønskes, og forbrændingsmotoren starter.

P5-1646-XC90H-Hybrid battery gauge regenerating

Bilen genererer strøm til batteriet, batteriet oplades, f.eks. med et let tryk på bremsepedalen eller ved motorbremsning ned ad bakke.

Funktionerne "Hold" og "Charge"

P5-15w19 - Drivemode SAVE lock

Symbolet i hybridbatterimåleren viser, at funktionen Hold eller Charge er aktiveret. Nærmere oplysninger om disse funktioner fremgår af afsnittet "Beholde eller øge hybridbatteriets opladningsgrad under kørsel".


Hjalp dette?