Hybridrelaterede oplysninger

Rækkevidde ved eldrift i bymiljø

Opdateret 7/23/2018

Bilens rækkevidde ved eldrift afhænger af flere faktorer. Forudsætningerne for at opnå en lang rækkevidde varierer, alt efter de faktorer og forhold, som bilen køres under.

Den certificerede værdi for bilens kørestrækning med eldrift skal ikke forstås som en forventet rækkevidde. Certificeringsværdien er en sammenligning, der opnås ved særlige "EU-kørecyklusser" - se afsnittet "Brændstofforbrug og CO2-udslip". Den virkelige rækkevidde afhænger af flere faktorer.

Faktorer, der påvirker rækkevidden

Nogle faktorer kan føreren ikke selv påvirke, mens andre er mulige at påvirke.

Den længste rækkevidde opnås under meget gunstige forhold, når alle faktorer har en positiv effekt.

Faktorer, som føreren ikke kan påvirke

Flere eksterne faktorer påvirker rækkevidden i forskellig grad:

 • trafiksituation
 • korte kørestrækninger
 • topografi
 • udetemperatur og modvind
 • føre og overfladebelægning.

Nedenstående tabel viser det omtrentlige forhold mellem udetemperatur og rækkevidde, dels for en bil med kabineklima slået fra, dels for en bil med normalt kabineklima.

Op til en vis grænse har en højere udetemperatur gunstig indvirkning på rækkevidden.

Udetemperatur

Kabineklima slået fra

Sædvanligt kabineklima

30 °C

95 %

80 %

20 °C

100 %

90%

10 °C

90 %

80 %

0 °C

80 %

60 %

-10 °C

70 %

40 %

Faktorer, som føreren påvirker

Føreren skal være opmærksom på, at følgende faktorer påvirker rækkevidden for at kunne håndtere bilen energieffektivt:

 • regelmæssig opladning
 • Forkonditionering
 • køretilstand Pure
 • Klimaindstillinger
 • hastighed og acceleration
 • funktionen Hold
 • dæk og dæktryk.

Nedenstående tabel viser det omtrentlige forhold mellem konstant hastighed og rækkevidde, hvor en lavere konstant hastighed har gunstig indvirkning på rækkevidden.

Konstant hastighed

100 km/t (62 mph)

50 %

80 km/t (50 mph)

70 %

60 km/t (37 mph)

90 %

50 km/t (31 mph)

100 %

Note

 • Værdierne vist i tabellerne er relateret til en ny bil.
 • Der er ikke tale om absolutte værdier, de er afhængige af kørselsadfærd, miljø og andre faktorer.

Køre med eldrift

Vælg køretilstand Pure for energieffektiv kørsel for at komme så langt som muligt kun på el.

Vælg Hold med funktionsknappen på midterdisplayet ved højere hastigheder på ture, der er længere, end hvad elektriciteten rækker til.


Hjalp dette?