Førerdisplay

Indstillinger for førerdisplay

Opdateret 7/23/2018

Indstillinger for førerdisplayet kan foretages på førerdisplayets appmenu og på midterdisplayets menu Indstillinger.

Indstillinger på appmenuen

På appmenuen kan man vælge, hvilke oplysninger førerdisplayet skal vise fra:

 • Kørecomputeren
 • Medieafspilleren
 • Telefonen
 • Navigationssystemet*

Appmenuen på førerdisplayet åbnes og betjenes med det højre rattastatur - se afsnittet "Betjene appmenuen på førerdisplayet".

Indstillinger på midterdisplayet

Valg af informationstype

Tryk på Indstillinger i midterdisplayets topvisning.

Tryk på My CarDisplaysBaggrund på førerdisplay.

Vælg, hvad der skal vises i baggrunden:

 • Vis ingen oplysninger i baggrunden
 • Vis oplysninger om medie, der aktuelt afspilles
 • Vis navigation, selvom ingen rute er indstillet.

Valg af tema

Tryk på Indstillinger i midterdisplayets topvisning.

Tryk på My CarDisplaysTemaer

Vælg tema (udseende) for førerdisplayet:

 • Glass
 • Minimalistic
 • Performance
 • Chrome rings.

Valg af sprog

Tryk på Indstillinger i midterdisplayets topvisning.

Tryk på SystemSprog for at vælge sprog.

En ændring påvirker sproget på alle displayene.


Hjalp dette?