Instrumenter og knapper

Automatisk bremsning når bilen holder stille

Opdateret 7/23/2018

Automatisk bremsning når bilen holder stille (Auto Hold) betyder, at føreren kan slippe bremsepedalen med opretholdt bremsning, når bilen er standset ved et trafiklys eller et vejkryds.

Funktion

Når bilen er standset, aktiveres bremserne automatisk. Funktionen kan enten bruge driftsbremsen eller parkeringsbremsen til at holde bilen stille, og den fungerer på alle hældninger. Når der trykkes på speederen igen, udløses bremserne.

Ved opbremsning til stilstand op eller ned ad bakke: Tryk lidt hårdere på bremsepedalen, før den slippes, for at sikre, at bilen slet ikke ruller.

Hvis føreren slukker motoren, når bilen holder stille, aktiveres parkeringsbremsen.

Slå fra automatisk

Funktionen slås automatisk fra:

  • når førerdøren er åben, og føreren ikke har sikkerhedsselen på.
  • i gearposition N.

Kontakt for automatisk bremsning

P5-1507-Auto hold brake button

En indikation i knappen lyser, når funktionen er aktiveret.

Aktiver eller sluk for Auto Hold med kontakten i midterkonsollen. Funktionen forbliver slået fra, indtil den aktiveres igen.

P5-1507 Symbol Auto hold

Hvis funktionen er aktiv og holder bilen med driftsbremsen (A-symbolet lyser), skal der trædes på bremsepedalen, samtidig med at der trykkes på knappen for at slå funktionen fra.

Når funktionen er slået fra, vil bakkestarthjælpen (HSA) fortsat være aktiveret og forhindrer, at bilen ruller bagud ved start op ad bakke.

Symboler på førerdisplayet

Symbol

Betydning

P5-1507 Symbol Auto hold

Symbolet er tændt, når funktionen bruger driftsbremsen til at holde bilen stille.

P5-1507 Symbol Park brake

Symbolet er tændt, når funktionen bruger parkeringsbremsen til at holde bilen stille.


Hjalp dette?