Kørecomputer

Se kørselsstatistik på midterdisplayet

Opdateret 7/23/2018

Kørselsstatistik fra kørecomputeren vises grafisk på midterdisplayet og giver et overblik, der letter en mere brændstoføkonomisk kørsel.

P5-1507-icon app screen driver performance

Åbn appen Førerpræstation i appvisningen for at vise kørselsstatistikken.

Hver søjle i diagrammet symboliserer en kørestrækning på enten 1, 10 eller 100 km alternativt miles. Søjlerne fyldes op fra højre i takt med igangværende kørsel. Søjlen længst til højre viser værdien for den aktuelle strækning.

Gennemsnitligt brændstofforbrug og samlet køretid er beregnet siden sidste nulstilling af kørselsstatistikken blev foretaget.

Brændstof- og elforbrug vises i separate grafer. Det viste elforbrug er "netto"-forbruget, dvs. forbrugt energi minus regenereret energi, der skabes ved bremsning.

P5-1519-XC90 Hybrid trip statistics

Kørselsstatistik fra kørecomputeren

Illustrationen er skematisk, layoutet kan variere afhængigt af den valgte standardenhed eller opdateret software.

.

Note

Ved kørsel med eldrift kan brændstofforbruget angives i kørselsstatistikken, hvis ekstravarmerenGælder for brændstofdrevet varmer. er i gang.

Indstillinger for kørselsstatistik

Tryk på Indstillinger for at

  • ændre grafens skala. Vælg opløsningen 1, 10 eller 100 km/miles for søjlen.
  • nulstille data efter hver kørsel. Gennemføres, når bilen har stået stille i mere end fire timer.
  • nulstille data for den aktuelle kørsel.

Kørselsstatistik, beregnet gennemsnitsforbrug og samlet køretid nulstilles altid samtidigt.

Skifte enhed

Skifte enhed for kørestrækning, brændstofforbrug osv. via midterdisplayet:

Tryk på Indstillinger i topvisningen.

Tryk på SystemEnheder.

Under Enheder, vælg den ønskede standardenhed: Metrisk, Engelsk eller USA.


Hjalp dette?