Kørecomputer

Vise kørselsdata på førerdisplayet

Opdateret 7/23/2018

Kørecomputerens registrerede og beregnede værdier kan vises på førerdisplayet.

Værdierne gemmes i en kørecomputer-app. Via appmenuen er det muligt at vælge, hvilke oplysninger førerdisplayet skal vise.

P5-1507–I+C–App menu and right steering wheel switch

Åbn og naviger i appmenuen med knapperne til højre på rattet.

Appmenu
Venstre/højre
Op/ned
Bekræft

Åbn appmenuen på førerdisplayet ved at trykke på (1).

(Du kan ikke åbne applikationsmenuen, mens der er en ubekræftet meddelelse på førerdisplayet. Meddelelsen skal først bekræftes, før applikationsmenuen kan åbnes.)

Naviger til kørecomputer-appen mod venstre eller højre med (2).

De fire øverste menulinjer viser de målte værdier for triptæller TM. De næste fire menulinjer viser de målte værdier for triptæller TA. Rul op eller ned i listen (3).

Rul længere ned til alternativknapperne for at vælge, hvilke oplysninger der vises på førerdisplayet:

  • Aktuelt brændstofforbrug
  • Kørestrækning til tom tank
  • Kilometertæller
  • Kørestrækning for triptæller TM, TA, eller ingen visning af kørestrækning
  • Turist (alternativt speedometer).
  • Kørestrækning til tomt batteri

Marker eller fjern markeringen af et valg med O-knappen (4). Ændringen foretages med det samme.

Nulstilling af triptælleren

P5-1507-reset button left stalk on steering wheel

Nulstil triptæller TM med et langt tryk på RESET-knappen på venstre kontaktarm.

Triptæller TA har kun automatisk nulstilling. Nulstillingen sker, hvis bilen ikke bruges i fire timer eller mere.

Skifte enhed

Skift enheder for kørestrækning, hastighed osv. via midterdisplayet:

Tryk på Indstillinger i topvisningen.

Tryk på SystemEnheder.

Under Enheder, vælg den ønskede standardenhed: Metrisk, Engelsk eller USA.

Note

Udover i kørecomputeren ændres disse enheder også samtidigt i Volvos navigationssystem*.


Hjalp dette?