Parkeringsklima

Symboler og meddelelser for parkeringklima

Opdateret 7/23/2018

En række symboler og meddelelser vedrørende parkeringsklimaet kan blive vist på førerdisplayet.

P5-1507 Symbol Pre-heater

Når parkeringsvarmeren er aktiv, lyser dette symbol på førerdisplayetGælder for brændstofdrevet varmer..

Symbol

Meddelelse / besked

Betydning

P5-1646–Climate–Symbol parking climate

Parkeringsklima

Service påkrævet

Parkeringsklimaet er ude af funktion. Kontakt et værkstedEt autoriseret Volvo-værksted anbefales. for kontrol af funktionen så snart som muligt.

P5-1646–Climate–Symbol parking climate

Parkeringsklima

Midlertidigt ikke til rådighed

Parkeringsklimaet er midlertidigt ude af funktion. Hvis problemet vedvarer i længere tid, bedes du kontakte et værkstedEt autoriseret Volvo-værksted anbefales. for at få funktionen kontrolleret.

P5-1646–Climate–Symbol parking climate

Parkeringsklima

Ikke tilgæng., brændstof niveau for lavt Gælder for brændstofdrevet varmer.

Parkeringsklimaet kan ikke aktiveres, når brændstofniveauet er for lavt til at starte parkeringsvarmeren. Påfyld bilens almindelige brændstoftank.

P5-1646–Climate–Symbol parking climate

Parkeringsklima

Ikke til rådighed Ladestand for lav

Parkeringsklimaet kan ikke aktiveres, når opladningsniveauet i hybridbatteriet er for lavt til at starte parkeringsvarmeren. Oplad batteriet.

P5-1646–Climate–Symbol parking climate

Parkeringsklima

Ikke til rådighed, ikke tilsluttet strømforsyning Gælder for elektrisk varmer.

Parkeringsklimaet kan ikke aktiveres, hvis ladekablet ikke er tilsluttet. Tilslut ladekablet.

P5-1646–Climate–Symbol parking climate

Parkeringsklima

Begrænset Ladestand for lav

Parkeringsklimaet drives med begrænset funktionalitet, når opladningsniveauet i hybridbatteriet er for lavt til at starte parkeringsvarmeren. Oplad batteriet.


Hjalp dette?