Fjernbetjening

Førerprofiler

Opdateret 7/23/2018

Mange af indstillingerne, der foretages i bilen, kan tilpasses efter førerens personlige præferencer og gemmes i en eller flere førerprofiler.

De personlige indstillinger gemmes automatisk i den aktive førerprofil. Hver fjernbetjening kan knyttes sammen med en førerprofil. Når den tilknyttede fjernbetjening anvendes, tilpasses bilen den pågældende førerprofils indstillinger.

Hvilke indstillinger gemmes i førerprofiler?

Mange af de indstillinger, der foretages i bilen, vil automatisk blive gemt i den aktive førerprofil, hvis profilen ikke er låst, se afsnittet "Redigere førerprofil". I bilen er indstillingerne, der foretages, enten personlige eller globale. Det er de personlige indstillinger, der gemmes i førerprofiler.

Indstillinger, der kan gemmes i en førerprofil, er bl.a. skærme, spejle, forsæder, navigation, lyd- og medieanlæg, sprog og stemmestyring.

Det er muligt at ændre visse indstillinger, de såkaldte globale indstillinger, men de gemmes ikke til en specifik førerprofil. Ændring af de globale indstillinger påvirker alle profiler.

Globale indstillinger

De globale indstillinger og parametre ændres ikke, når en førerprofil udskiftes med en anden. De forbliver de samme, uanset hvilken førerprofil der er aktiveret.

Indstillingerne af tastaturlayoutet er et eksempel på globale indstillinger. Hvis førerprofil X anvendes til at tilføje flere sprog til tastaturet, bibeholdes disse, og det er muligt at skifte imellem dem, selvom førerprofil Y anvendes. Indstillingerne for tastaturlayoutet gemmes ikke til en bestemt førerprofil, indstillingerne er globale.

Personlige indstillinger

Hvis førerprofil X er anvendt til f.eks. at indstille lysstyrken på midterdisplayet, påvirkes førerprofil Y ikke af indstillingen. Det er gemt til førerprofil X. Indstillingen af lysstyrke er en personlig indstilling.

Læs mere i afsnittet "Kategorier i indstillingsvisningen" for at få en idé om, hvilke indstillinger, der er personlige, og hvilke der er globale.


Hjalp dette?