Fjernbetjening

Redigere førerprofil

Opdateret 7/23/2018

Det er muligt at ændre navnet på de forskellige førerprofiler, der anvendes i bilen.

P5-16w17-All - Edit profile

Alle former for ændringer af førerprofiler foretages fra topvisningen på midterdisplayet - IndstillingerSystemFørerprofil.

Ændre navn på førerprofil

Ændre navn på en førerprofil med start fra vinduet Førerprofil:

Tryk på Redigér profil.

Der vises en menu, hvor det er muligt at redigere profilen.

Tryk i feltet Profilnavn.

Et tastatur kommer til syne, og det er muligt at ændre navnet. Tryk på for at lukke tastaturet.

Gem navneændringen ved at trykke på Tilbage/Luk.

Navnet er nu blevet ændret.

Note

Et profilnavn må ikke begynde med mellemrum, da profilnavnet så ikke gemmes.

Nulstille indstillinger i førerprofiler

Indstillinger lagret i en eller flere førerprofiler kan nulstilles, når bilen holder stille.

Note

Fabirksindstillinger er kun mulig, når bilen holder stille.

Tryk på Indstillinger i topvisningen.

Tryk på SystemGlobal nulstillingNulstil personlige indstillinger.

Vælg en af valgmulighederne Nulstil for den aktive profil, Nulstil for alle profiler eller Annuller.


Hjalp dette?