Fjernbetjening

Vælge førerprofil

Opdateret 7/23/2018

Den senest benyttede førerprofil er den, der vælges ved oplåsning af bilen. Det er muligt at skifte til en anden førerprofil efter oplåsning af bilen.

Når midterdisplayet startes, vises den valgte førerprofil øverst på skærmen. Den sidst benyttede førerprofil er den, der vil være aktiv, næste gang bilen låses op. Hvis fjernbetjeningen derimod er blevet tilknyttet en førerprofil, er det den der vælges ved start. Se "Knytte fjernbetjening til førerprofil".

Der er to metoder til at skifte til en anden førerprofil.

Indstillinger 1:

Tryk på førerprofilnavnet, der vises øverst på midterdisplayet, når displayet startes.

Der fremkommer en liste over førerprofiler, der kan vælges.

Vælg den ønskede førerprofil.

Tryk på Bekræft.

Førerprofilen er valgt, og systemet indlæser den nye førerprofils indstillinger.

Indstillinger 2:

Træk topvisningen ned på midterdisplayet.

Tryk på Profil.

Der fremkommer den samme liste som for metode 1.

Vælg den ønskede førerprofil.

Tryk på Bekræft.

Førerprofilen er valgt, og systemet indlæser den nye førerprofils indstillinger.


Hjalp dette?