Telefon

Parre telefon

Opdateret 7/23/2018

Par en Bluetooth-aktiveret telefon med bilen, så kan du fra bilen foretage opkald, sende/modtage meddelelser, streame medier, og forbinde bilen til internettet.

Video thumbnail

Det er muligt at have to Bluetooth-enheder tilsluttet samtidig, hvoraf den ene kun er til streaming af medier. Den sidste tilsluttede telefon bliver automatisk forbundet for at foretage opkald, sende/modtage meddelelser, streame medier, og som internetforbindelse. For at ændre hvad telefonen skal bruges til, se afsnittet "Indstillinger for Bluetooth".

Parringen skal foretages én gang for hver enhed. Efter parringen behøver Bluetooth-enheden ikke længere være synlig/søgbar, men blot have Bluetooth aktiveret. For at forbinde bilen til internettet via telefonen skal internetdeling være aktiveret i mobiltelefonen. Der kan maksimalt gemmes 20 parrede Bluetooth-enheder i bilen.

Der er to muligheder for at forbinde. Enten søge telefonen fra bilen, eller søge bilen fra telefonen.

Mulighed 1: søg telefon fra bil

Gør telefonen søgbar/synlig via Bluetooth.

For at forbinde bilen til internettet via telefonens Bluetooth: Aktiver internetdeling (bærbart/personligt hotspot) via Bluetooth i telefonen.

Åbne delvisningen for telefon.

  • Hvis der ikke er forbundet en telefon til bilen, tryk på Tilføj telefon.
  • Hvis der er forbundet en telefon til bilen, tryk på Skift. I pop op-vinduet, tryk på Tilføj telefon.

Tilgængelige Bluetooth-enheder vises. Listen opdateres, efterhånden som nye enheder findes.

Tryk på navnet på den telefon, der skal forbindes.

Kontroller, at den angivne talkode i bilen stemmer overens med talkoden i telefonen. Vælg i så fald at acceptere begge steder.

Vælg i telefonen at acceptere eller afvise eventuelle valg for telefonens kontakter og meddelelser.

Note

  • I nogle telefoner skal beskedfunktionen aktiveres.
  • Ikke alle mobiltelefoner er fuldt kompatible og kan vise kontakter og meddelelser i bilen.

Mulighed 2: søg bil fra telefon

Åbne delvisningen for telefon.

  • Hvis der ikke er forbundet en telefon til bilen, tryk på Tilføj telefonGør bilen synlig.
  • Hvis der er forbundet en telefon til bilen, tryk på Skift. I pop op-vinduet, tryk på Tilføj telefonGør bilen synlig.

Aktiver Bluetooth i telefonen.

For at forbinde bilen til internettet via telefonens Bluetooth: Aktiver internetdeling (bærbart/personligt hotspot) via Bluetooth i telefonen.

Søg i telefonen efter Bluetooth-enheder.

Tilgængelige Bluetooth-enheder vises.

Vælg bilens navn i telefonen.

Kontroller, at den angivne talkode i bilen stemmer overens med talkoden i den eksterne enhed. Vælg i så fald at acceptere begge steder.

Vælg i telefonen at acceptere eller afvise eventuelle valg for telefonens kontakter og meddelelser.

Note

  • I nogle telefoner skal beskedfunktionen aktiveres.
  • Ikke alle mobiltelefoner er fuldt kompatible og kan vise kontakter og meddelelser i bilen.

Note

Hvis telefonens operativsystem opdateres, er det muligt, at forbindelsen afbrydes. Så skal telefonen slettes fra bilen og derefter forbindes igen.

Kompatible telefoner

Mange telefoner på markedet i dag har trådløs Bluetooth-teknologi, men ikke alle er fuldt kompatible med bilen. For kompatibilitet, se support.volvocars.com.


Hjalp dette?