Betjeningspanel

Bruge tastaturet på midterdisplayet

Opdateret 7/23/2018

Med midterdisplayets tastatur er det muligt at skrive med tasterne på skærmen, men også at "tegne" bogstaver og tegn på skærmen med hånden.

Skrive med tastaturet

Tegn, bogstaver og tal kan indtastes med tastaturet, f.eks. for at skrive tekstmeddelelser fra bilen, udfylde adgangskoder eller søge efter artikler i den digitale instruktionsvejledning.

Tastaturet vises kun, når det er muligt at skrive på skærmen.

P5-1646-Keypad layout

Illustrationen viser en oversigt over nogle af de knapper, der kan vises på tastaturet. Udseendet varierer, afhængigt af sprogindstillingerne og i hvilken sammenhæng tastaturet bruges.

Række med forslag til ord eller tegn

Gælder asiatiske sprog.

. De foreslåede ord tilpasses, efterhånden som nye bogstaver indtastes. Gennemse forslagene ved at trykke på pilene til højre og venstre. Tryk på et forslag for at vælge det. Bemærk, at funktionen ikke understøttes af alle sprog. Rækken vil ikke kunne ses på tastaturet.
Afhængigt af hvilket sprog der vælges til tastaturet (se punkt 7), tilpasses de tegn, der er til rådighed. Tryk på et tegn for at indtaste det.
Alt efter, i hvilken sammenhæng tastaturet bruges, fungerer knappen forskelligt - enten til at skrive @ (ved angivelse af e-mail-adresse), eller til at oprette en ny linje (ved normal indtastning af tekst).
Skjuler tastaturet. Hvis det ikke er muligt, vises knappen ikke.
Bruges til at skrive med store bogstaver. Tryk en gang for at skrive et stort bogstav og derefter fortsætte med små bogstaver. Et yderligere tryk gør alle bogstaver til store bogstaver. Næste tryk genindstiller tastaturet til små bogstaver. I denne tilstand bliver det første bogstav efter punktum, udråbstegn eller spørgsmålstegn skrevet med stort. Det gælder også det første bogstav i tekstfeltet. I tekstfeltet beregnet til navne eller adresser startes hvert ord automatisk med stort. I tekstfelter, hvor adgangskoder, webadresser eller e-mailadresser skal udfyldes, bliver alle bogstaver automatisk små, medmindre andet indstilles med knap.
Indtastning af tal. Tastaturet (2) vises med tal. Tryk på , som i taltilstand vises i stedet for , for at komme tilbage til tastaturet med bogstaver, eller på for at se tastaturet med specialtegn.
Ændrer sproget for indtastning af tekst, f.eks. UK. Tegn, som det er muligt at skrive, og ordforslag (1), ændres afhængigt af det valgte sprog. Tryk for at hente en liste over sprog, og tryk på det sprog, der skal anvendes. For at tilføje flere sprog i tastaturet, se afsnittet "Ændre sproget for tastaturet" nedenfor.
Mellemrum.
Fortryder indtastning af tekst. Tryk kort for at slette et tegn ad gangen. Hold knappen inde for at slette tegn i et hurtigere tempo.
Skifter tastaturtilstand for i stedet at indtaste bogstaver og tegn med hånden. Læs mere i afsnittet "Indtastning af tegn/bogstaver i hånden på skærmen".

Tryk på knappen til bekræftelse over tastaturet (ikke synlig på illustrationen) for at bekræfte den indtastning af tekst, der er foretaget. Knappen ser anderledes ud, afhængigt af konteksten.

Ændre sprog for tastaturet

For at det skal være muligt at skifte mellem forskellige sprog på tastaturet, skal sprogene først tilføjes under Indstillinger.

Tilføje/fjerne sprog i indstillinger

Tastaturet indstilles automatisk til det samme sprog som systemsproget. Sproget på tastaturet kan tilpasses manuelt, uden at systemsproget påvirkes.

Tryk på Indstillinger i topvisningen.

Tryk på SystemTastatur-layout.

Vælg et eller flere sprog på listen.

Det er nu muligt at skifte mellem de valgte sprog direkte på tastaturet for indtastning af tekst.

Hvis ingen sprog er valgt aktivt under Indstillinger, bibeholder tastaturet det samme sprog som bilens systemsprog, se afsnittet "Ændre systemindstillinger i indstillingsvisningen".

Skifte mellem forskellige sprog i tastaturet

P5-1507-Keypad change language

Når en række sprog er blevet valgt i Indstillinger, bruges knappen (vist i sammenhæng som nummer 7 på illustrationen ovenfor) på tastaturet til at skifte mellem de forskellige sprog.

For at ændre sproget på tastaturet:

Tryk på knappen og hold (se illustrationen ovenfor).

En liste bliver synlig.

Vælg det ønskede sprog. Hvis mere end fire sprog er valgt under Indstillinger, er det muligt at rulle i listen på tastaturet.

Tastaturet tilpasses til det valgte sprog, og der gives andre ordforslag.

Varianter af et bogstav eller et tegn

P5-1507-Keypad special characters

For at indtaste en variant af et bogstav/tegn, f.eks.é eller è:

Tryk på bogstavet/tegnet og hold.

Et felt med de mulige varianter af bogstavet/tegnet vises.

Tryk på den ønskede variant. Hvis ingen af varianterne vælges, indtastes det oprindelige bogstav/tegn.


Hjalp dette?