Børnesikkerhed

Børnesikkerhedslås

Opdateret 7/23/2018

Børnesikkerhedslåsen forhindrer, at børn kan åbne en bagdør indefra. Der er en elektrisk* og en manuel lås.

Aktivere/deaktivere elektrisk*

Den elektriske børnesikkerhedslås kan aktiveres/deaktiveres for alle tændingspositioner højere end 0. Aktivering/deaktivering kan foretages op til to minutter efter slukning af motoren, forudsat at ingen dør åbnes. Se afsnittet "Tændingspositioner" for mere information.

P5-1507 Door switch electric child lock

Knap for elektrisk aktivering/deaktivering.

Start motoren, eller vælg en højere tændingsposition end 0.

Tryk på knappen i førerdørens betjeningspanel.

Førerdisplayet viser meddelelsen Børnesikring bagAktiveret, og knappens lampe lyser. Låsen er aktiveret.

Når den elektriske børnesikkerhedslås er aktiveret, kan de bageste:

  • ruder kun åbnes med førerdørens betjeningspanel
  • døre ikke åbnes indefra.

For at ophæve låsen:

Tryk på knappen i førerdørens betjeningspanel.

Førerdisplayet viser meddelelsen Børnesikring bagDeaktiveret, og knappens lampe slukkes. Låsen er deaktiveret.

På slukning af motoren gemmes den aktuelle indstilling - hvis børnesikkerhedslåsen er aktiveret ved slukning af motoren, vil funktionen fortsat være aktiveret ved den næste motorstart.

Symbol

Meddelelse / besked

Betydning

P5-15w19 - Childlock ON

Børnesikring bag Aktiveret

Børnesikkerhedslåsen er aktiveret.

P5-15w19 - Childlock OFF

Børnesikring bag Deaktiveret

Børnesikkerhedslåsen er deaktiveret.

Aktivere/deaktivere manuelt

P5-1507 Door with manual child lock with key blade

Manuel børnesikkerhedslås. Må ikke forveksles med manuel dørlås.

Brug fjernbetjeningens aftagelige nøgleblad til at dreje på knappen. For mere information, se afsnittet "Aftageligt nøgleblad".

Døren er spærret mod åbning indefra.
Døren kan åbnes både ude- og indefra.

Note

  • En dørs drejeknap spærrer kun den aktuelle dør - ikke begge bagdøre samtidigt.
  • Der er ingen manuel spærring på biler udstyret med elektrisk børnesikkerhedslås.

Hjalp dette?